سوالات آزمون آزمایشی دکتری پژوهش هنر

پکیج کامل تمامی کنکورهای آزمایشی دکتری پژوهش هنر

سوالات آزمون آزمایشی دکتری پژوهش هنر
سوالات آزمون آزمایشی دکتری پژوهش هنر

پکیج شامل سولات آزمون آزمایشی دکتری پژوهش هنر دارای 1 آزمون :

کنکور آزمایشی دکتری مجموعه سوالات پژوهش هنر ماهان ( آزمون آمادگی دکتری با پاسخنامه تشریحی )

به امید قبولی در تمام مراحل زندگی

محتوای فایل دانلود دفترچه سوالات و حل تشریحی آزمون های آزمایشی دکتری پژوهش هنر

دفترچه سوالات آزمون آزمایشی ششم دکتری سراسری پژوهش هنر
دفترچه پاسخنامه ازمون آزمایشی ششم دکتری سراسری پژوهش هنر

14000 تومان – دانلود