سوالات آزمون آزمایشی دکتری مدیریت آموزشی

پکیج کامل تمامی کنکورهای آزمایشی دکتری مدیریت آموزشی

سوالات آزمون آزمایشی دکتری مدیریت آموزشی
سوالات آزمون آزمایشی دکتری مدیریت آموزشی

پکیج شامل سولات آزمون آزمایشی دکتری مدیریت آموزشی دارای 2 آزمون :

کنکور آزمایشی دکتری مجموعه سوالات مدیریت آموزشی ماهان ( آزمون آمادگی دکتری با پاسخنامه تشریحی )

به امید قبولی در تمام مراحل زندگی

محتوای فایل دانلود دفترچه سوالات و حل تشریحی آزمون های آزمایشی دکتری مجموعه مدیریت آموزشی

دفترچه سوالات آزمون آزمایشی ششم دکتری سراسری مجموعه مدیریت آموزشی
دفترچه پاسخنامه ازمون آزمایشی ششم دکتری سراسری مجموعه مدیریت آموزشی

………………………………………………………………………

دفترچه سوالات آزمون آزمایشی ششم دکتری آزاد مجموعه مدیریت آموزشی
دفترچه پاسخنامه ازمون آزمایشی ششم دکتری آزاد مجموعه مدیریت آموزشی

29000 تومان – دانلود