سوالات آزمون آزمایشی دکتری علوم ارتباطات

پکیج کامل تمامی کنکورهای آزمایشی دکتری علوم ارتباطات

سوالات آزمون آزمایشی دکتری علوم ارتباطات
سوالات آزمون آزمایشی دکتری علوم ارتباطات

پکیج شامل سولات آزمون آزمایشی دکتری علوم ارتباطات دارای 2 آزمون :

کنکور آزمایشی دکتری مجموعه سوالات علوم ارتباطات ماهان ( آزمون آمادگی دکتری با پاسخنامه تشریحی )

به امید قبولی در تمام مراحل زندگی

محتوای فایل دانلود دفترچه سوالات و حل تشریحی آزمون های آزمایشی دکتری مجموعه علوم ارتباطات

دفترچه سوالات آزمون آزمایشی ششم دکتری سراسری مجموعه علوم ارتباطات
دفترچه پاسخنامه ازمون آزمایشی ششم دکتری سراسری مجموعه علوم ارتباطات

………………………………………………………………………

دفترچه سوالات آزمون آزمایشی ششم دکتری آزاد مجموعه علوم ارتباطات
دفترچه پاسخنامه ازمون آزمایشی ششم دکتری آزاد مجموعه علوم ارتباطات

29000 تومان – دانلود