سوالات آزمون آزمایشی دکتری شیمی

پکیج کامل تمامی کنکورهای آزمایشی دکتری شیمی

سوالات آزمون آزمایشی دکتری شیمی
سوالات آزمون آزمایشی دکتری شیمی

پکیج شامل سولات آزمون آزمایشی دکتری شیمی دارای 6 آزمون :

کنکور آزمایشی دکتری مجموعه سوالات شیمی ماهان ( آزمون آمادگی دکتری با پاسخنامه تشریحی )

به امید قبولی در تمام مراحل زندگی

محتوای فایل دانلود دفترچه سوالات و حل تشریحی آزمون های آزمایشی دکتری مجموعه شیمی آلی

دفترچه سوالات آزمون آزمایشی ششم دکتری سراسری مجموعه شیمی آلی
دفترچه پاسخنامه ازمون آزمایشی ششم دکتری سراسری مجموعه شیمی آلی

………………………………………………………………………

دفترچه سوالات آزمون آزمایشی ششم دکتری آزاد مجموعه شیمی آلی
دفترچه پاسخنامه ازمون آزمایشی ششم دکتری آزاد مجموعه شیمی آلی

محتوای فایل دانلود دفترچه سوالات و حل تشریحی آزمون های آزمایشی دکتری مجموعه شیمی تجزیه

دفترچه سوالات آزمون آزمایشی ششم دکتری سراسری مجموعه شیمی تجزیه
دفترچه پاسخنامه ازمون آزمایشی ششم دکتری سراسری مجموعه شیمی تجزیه

………………………………………………………………………

دفترچه سوالات آزمون آزمایشی ششم دکتری آزاد مجموعه شیمی تجزیه
دفترچه پاسخنامه ازمون آزمایشی ششم دکتری آزاد مجموعه شیمی تجزیه

محتوای فایل دانلود دفترچه سوالات و حل تشریحی آزمون های آزمایشی دکتری مجموعه شیمی معدنی

دفترچه سوالات آزمون آزمایشی ششم دکتری سراسری مجموعه شیمی معدنی
دفترچه پاسخنامه ازمون آزمایشی ششم دکتری سراسری مجموعه شیمی معدنی

………………………………………………………………………

دفترچه سوالات آزمون آزمایشی ششم دکتری آزاد مجموعه شیمی معدنی
دفترچه پاسخنامه ازمون آزمایشی ششم دکتری آزاد مجموعه شیمی معدنی

79000 تومان – دانلود