سوالات آزمون آزمایشی دکتری زبان

پکیج کامل تمامی کنکورهای آزمایشی دکتری زبان

سوالات آزمون آزمایشی دکتری زبان
سوالات آزمون آزمایشی دکتری زبان

پکیج شامل سولات آزمون آزمایشی دکتری زبان و ادبیات انگلیسی دارای 2 آزمون :

کنکور آزمایشی دکتری مجموعه سوالات زبان و ادبیات انگلیسی ماهان ( آزمون آمادگی دکتری با پاسخنامه تشریحی )

به امید قبولی در تمام مراحل زندگی

محتوای فایل دانلود دفترچه سوالات و حل تشریحی آزمون های آزمایشی دکتری مجموعه زبان و ادبیات انگلیسی

دفترچه سوالات آزمون آزمایشی ششم دکتری سراسری مجموعه زبان و ادبیات انگلیسی
دفترچه پاسخنامه ازمون آزمایشی ششم دکتری سراسری مجموعه زبان و ادبیات انگلیسی

………………………………………………………………………

دفترچه سوالات آزمون آزمایشی ششم دکتری آزاد مجموعه زبان و ادبیات انگلیسی
دفترچه پاسخنامه ازمون آزمایشی ششم دکتری آزاد مجموعه زبان و ادبیات انگلیسی

29000 تومان – دانلود