سوالات آزمون آزمایشی ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی

پکیج کامل تمامی کنکورهای آزمایشی ارشد مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی ۱۳۵۹ شامل ( مدرسان شریف و پارسه و ماهان و نصیر و سنجش )

پکیج کامل شامل ۸ دوره آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد :

کنکور آزمایشی کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی مدرسان شریف ( آزمون های جامع یک سال شامل ۶ دوره آزمون آزمایشی ارشد با پاسخنامه تشریحی )

کنکور آزمایشی کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی ماهان ( آزمون های جامع یک سال شامل ۲ دوره آزمون آزمایشی ارشد با پاسخنامه تشریحی )

25000 تومان – دانلود

به امید قبولی در تمام مراحل زندگی

محتوای فایل دانلود دفترچه سوالات و حل تشریحی آزمون های آزمایشی ارشد مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی مدرسان شریف

دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی اینترنتی اول ارشد مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی ازمون آزمایشی اینترنتی اول ارشد مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی مدرسان شریف
…………………………
دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی اینترنتی دوم ارشد مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی ازمون آزمایشی اینترنتی دوم ارشد مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی مدرسان شریف
…………………………
دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی اینترنتی سوم ارشد مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی ازمون آزمایشی اینترنتی سوم ارشد مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی مدرسان شریف
…………………………
دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی اینترنتی چهارم ارشد مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی ازمون آزمایشی اینترنتی چهارم ارشد مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی مدرسان شریف
…………………………
دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی اینترنتی پنجم ارشد مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی ازمون آزمایشی اینترنتی پنجم ارشد مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی مدرسان شریف
…………………………
دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی اینترنتی ششم ارشد مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی ازمون آزمایشی اینترنتی ششم ارشد مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی مدرسان شریف

محتوای فایل دانلود دفترچه سوالات و حل تشریحی آزمون های آزمایشی ارشد مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی ماهان

دفترچه سؤالات ازمون آزمایشی هفتم ارشد مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی ماهان
دفترچه حل تشریحی آزمون آزمایشی هفتم ارشد مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی ماهان
…………………………
دفترچه سؤالات ازمون آزمایشی هشتم ارشد مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی ماهان
دفترچه حل تشریحی آزمون آزمایشی هشتم ارشد مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی ماهان

۲۵۰۰۰ تومان – دانلود
فهرست

تخفیف ویژه دانلود آزمون های آزمایشی ارشد*****تخفیف ویژه دانلود آزمون های آزمایشی دکتری