سوالات آزمون آزمایشی ارشد مدیریت

پکیج کامل تمامی کنکورهای آزمایشی ارشد مجموعه مدیریت ۱۱۴۲ شامل ( مدرسان شریف و پارسه و ماهان و نصیر و سنجش )

پکیج کامل شامل ۸ دوره آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد :

کنکور های آزمایشی ارشد مجموعه مدیریت مدرسان شریف ( آزمون های جامع یک سال شامل ۶ دوره آزمون آزمایشی ارشد با پاسخنامه تشریحی )

کنکور های آزمایشی ارشد مجموعه مدیریت ماهان ( آزمون های جامع یک سال شامل ۲ دوره آزمون آزمایشی ارشد با پاسخنامه تشریحی )

25000 تومان – دانلود

به امید قبولی در تمام مراحل زندگی

محتوای فایل دانلود دفترچه سوالات و حل تشریحی آزمون های آزمایشی ارشد مجموعه مدیریت مدرسان شریف

دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی اینترنتی اول ارشد مجموعه مدیریت مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی آزمون آزمایشی اینترنتی اول ارشد مجموعه مدیریت مدرسان شریف
…………………………
دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی اینترنتی دوم ارشد مجموعه مدیریت مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی آزمون آزمایشی اینترنتی دوم ارشد مجموعه مدیریت مدرسان شریف
…………………………
دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی اینترنتی سوم ارشد مجموعه مدیریت مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی آزمون آزمایشی اینترنتی سوم ارشد مجموعه مدیریت مدرسان شریف
…………………………
دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی اینترنتی چهارم ارشد مجموعه مدیریت مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی آزمون آزمایشی اینترنتی چهارم ارشد مجموعه مدیریت مدرسان شریف
…………………………
دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی اینترنتی پنجم ارشد مجموعه مدیریت مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی آزمون آزمایشی اینترنتی پنجم ارشد مجموعه مدیریت مدرسان شریف
…………………………
دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی اینترنتی ششم ارشد مجموعه مدیریت مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی آزمون آزمایشی اینترنتی ششم ارشد مجموعه مدیریت مدرسان شریف

محتوای فایل دانلود دفترچه سوالات و حل تشریحی آزمون های آزمایشی ارشد مجموعه مدیریت ماهان

دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی هفتم ارشد مجموعه مدیریت ماهان
دفترچه حل تشریحی آزمون آزمایشی هفتم ارشد مجموعه مدیریت ماهان
…………………………
دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی هشتم ارشد مجموعه مدیریت ماهان
دفترچه حل تشریحی آزمون آزمایشی هشتم ارشد مجموعه مدیریت ماهان

۲۵۰۰۰ تومان – دانلود
فهرست

تخفیف ویژه دانلود آزمون های آزمایشی ارشد*****تخفیف ویژه دانلود آزمون های آزمایشی دکتری