سوالات آزمون آزمایشی ارشد زبان انگلیسی

پکیج کامل تمامی کنکورهای آزمایشی ارشد مجموعه زبان انگلیسی ۱۱۲۱ شامل ( مدرسان شریف و پارسه و ماهان و نصیر و سنجش )

پکیج کامل شامل ۸ دوره آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد :

کنکور های آزمایشی ارشد مجموعه زبان انگلیسی مدرسان شریف ( آزمون های جامع یک سال شامل ۶ دوره آزمون آزمایشی ارشد با پاسخنامه تشریحی )
کنکور های آزمایشی ارشد مجموعه زبان انگلیسی ماهان ( آزمون های جامع یک سال شامل ۲ دوره آزمون آزمایشی ارشد با پاسخنامه تشریحی )

25000 تومان – دانلود

به امید قبولی در تمام مراحل زندگی

محتوای فایل دانلود دفترچه سوالات و حل تشریحی آزمون های آزمایشی ارشد زبان انگلیسی مدرسان شریف

دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی اینترنتی اول ارشد مجموعه زبان انگلیسی مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی ازمون آزمایشی اینترنتی اول ارشد مجموعه زبان انگلیسی مدرسان شریف
…………………………

دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی اینترنتی دوم ارشد مجموعه زبان انگلیسی مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی ازمون آزمایشی اینترنتی دوم ارشد مجموعه زبان انگلیسی مدرسان شریف
…………………………

دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی اینترنتی سوم ارشد مجموعه زبان انگلیسی مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی ازمون آزمایشی اینترنتی سوم ارشد مجموعه زبان انگلیسی مدرسان شریف
…………………………

دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی اینترنتی چهارم ارشد مجموعه زبان انگلیسی مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی ازمون آزمایشی اینترنتی چهارم ارشد مجموعه زبان انگلیسی مدرسان شریف
…………………………

دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی اینترنتی پنجم ارشد مجموعه زبان انگلیسی مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی ازمون آزمایشی اینترنتی پنجم ارشد مجموعه زبان انگلیسی مدرسان شریف
…………………………

دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی اینترنتی ششم ارشد مجموعه زبان انگلیسی مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی ازمون آزمایشی اینترنتی ششم ارشد مجموعه زبان انگلیسی مدرسان شریف

محتوای فایل دانلود دفترچه سوالات و حل تشریحی آزمون های آزمایشی ارشد زبان انگلیسی ماهان

دفترچه سؤالات ازمون آزمایشی هفتم ارشد مجموعه زبان انگلیسی ماهان
دفترچه حل تشریحی آزمون آزمایشی هفتم ارشد مجموعه زبان انگلیسی ماهان
…………………………

دفترچه سؤالات ازمون آزمایشی هشتم ارشد مجموعه زبان انگلیسی ماهان
دفترچه حل تشریحی آزمون آزمایشی هشتم ارشد مجموعه زبان انگلیسی ماهان

۲۵۰۰۰ تومان – دانلود
فهرست

تخفیف ویژه دانلود آزمون های آزمایشی ارشد*****تخفیف ویژه دانلود آزمون های آزمایشی دکتری