سوالات آزمون آزمایشی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

پکیج کامل تمامی کنکورهای آزمایشی ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی ۱۱۰۶ شامل ( مدرسان شریف و پارسه و ماهان و نصیر و سنجش )

پکیج کامل شامل ۸ دوره آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد :

کنکور های آزمایشی ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی مدرسان شریف ( آزمون های جامع یک سال شامل ۶ دوره آزمون آزمایشی ارشد با پاسخنامه تشریحی )

کنکور های آزمایشی ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی ماهان ( آزمون های جامع یک سال شامل ۲ دوره آزمون آزمایشی ارشد با پاسخنامه تشریحی )

25000 تومان – دانلود

به امید قبولی در تمام مراحل زندگی

محتوای فایل دانلود دفترچه سوالات و حل تشریحی آزمون های آزمایشی ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی مدرسان شریف

دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی اینترنتی اول ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی ازمون آزمایشی اینترنتی اول ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی مدرسان شریف
…………………………
دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی اینترنتی دوم ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی ازمون آزمایشی اینترنتی دوم ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی مدرسان شریف
…………………………
دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی اینترنتی سوم ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی ازمون آزمایشی اینترنتی سوم ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی مدرسان شریف
…………………………
دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی اینترنتی چهارم ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی ازمون آزمایشی اینترنتی چهارم ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی مدرسان شریف
…………………………
دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی اینترنتی پنجم ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی ازمون آزمایشی اینترنتی پنجم ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی مدرسان شریف
…………………………
دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی اینترنتی ششم ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی ازمون آزمایشی اینترنتی ششم ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی مدرسان شریف

محتوای فایل دانلود دفترچه سوالات و حل تشریحی آزمون های آزمایشی ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی ماهان

دفترچه سؤالات کنکور آزمایشی هفتم آزمون ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی ماهان
دفترچه حل تشریحی کنکور آزمایشی هفتم ازمون ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی ماهان
………………………..
دفترچه سؤالات کنکور آزمایشی هشتم آزمون ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی ماهان
دفترچه حل تشریحی کنکور آزمایشی هشتم ازمون ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی ماهان

۲۵۰۰۰ تومان – دانلود
فهرست