سوالات آزمون آزمایشی ارشد آمار و کاربردها

پکیج کامل تمامی کنکورهای آزمایشی ارشد مجموعه آمار و کاربردها ۱۲۰۷ شامل ( مدرسان شریف و پارسه و ماهان و نصیر و سنجش )

پکیج کامل شامل ۶ دوره آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد :

کنکور های آزمایشی ارشد مجموعه امار و کاربردها مدرسان شریف ( آزمون های جامع یک سال شامل ۶ دوره آزمون آزمایشی ارشد با پاسخنامه تشریحی )

18000 تومان – دانلود

به امید قبولی در تمام مراحل زندگی

محتوای فایل دانلود دفترچه سوالات و حل تشریحی آزمون های آزمایشی ارشد مجموعه آمار و کاربردها مدرسان شریف

دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی اینترنتی اول ارشد مجموعه آمار و کاربرد ها مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی آزمون آزمایشی اینترنتی اول ارشد مجموعه آمار و کاربرد ها مدرسان شریف
…………………………
دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی اینترنتی دوم ارشد مجموعه آمار و کاربرد ها مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی آزمون آزمایشی اینترنتی دوم ارشد مجموعه آمار و کاربرد ها مدرسان شریف
…………………………
دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی اینترنتی سوم ارشد مجموعه آمار و کاربرد ها مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی آزمون آزمایشی اینترنتی سوم ارشد مجموعه آمار و کاربرد ها مدرسان شریف
…………………………
دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی اینترنتی چهارم ارشد مجموعه آمار و کاربرد ها مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی آزمون آزمایشی اینترنتی چهارم ارشد مجموعه آمار و کاربرد ها مدرسان شریف
…………………………
دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی اینترنتی پنجم ارشد مجموعه آمار و کاربرد ها مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی آزمون آزمایشی اینترنتی پنجم ارشد مجموعه آمار و کاربرد ها مدرسان شریف
…………………………
دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی اینترنتی ششم ارشد مجموعه آمار و کاربرد ها مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی آزمون آزمایشی اینترنتی ششم ارشد مجموعه آمار و کاربرد ها مدرسان شریف

۱۸۰۰۰ تومان – دانلود
فهرست