معرفی کامل رشته علوم دام وطیور در آزمون کنکور مقطع کارشناسی ارشد:

نظر به اینكه علوم دامی یكی از مهمترین شاخه‌های كشاورزی در رابطه با تولید محصولات دامی است، تربیت افرادی كه بتواند در کارشناسی ارشد دام و طیور تخصص لازم را كسب نموده مسئولیت امور مختلف آموزشی تحقیقاتی و اجرایی را در زمینه‌های تولید محصولات دامی به عهده بگیرند كاملاً ضروری است. بدین لحاظ اهمیت تربیت متخصصین علوم دامی در زمینه‌های مختلف مذكور در جهت نیل به خودكفایی محصولات دامی كه بخش اصلی مواد پروتئینی غذای انسان‌ها را تشكیل می‌دهد، مشخص می‌شود.

گرایش‌ها و موقعیت‌های شغلی و استخدامی(بازار کار) رشته علوم دام و طیور (کد 1309) :

یكی از مشاغلی كه مهندسین رشته علوم دام و طیور در آن مشغول به كار می‌شوند مراكز اصلاح نژاد مختلفی است كه در كشور وجود دارند. در این ایستگاه‌ها داده‌های تولیدی دام مثل سرعت افزایش وزن بدن یا میزان تولید شیر از تعداد زیادی حیوان گردآوری شده و كارشناسان مربوطه بهترین دام‌ها را جهت انتخاب به عنوان تولید كننده‌های نسل بعد گزینش می‌كنند.

کارشناسی ارشد علوم دام و طیور براساس دفترچه آزمون کارشناسی ارشد سال 1400 دارای گرایش‌های زیر است:

ژنتیک و اصلاح دام و طیور
فیزیولوژی دام و طیور
تغذیه دام
تغذیه طیور
زنبور عسل

موقعیت‌های شغلی و استخدامی (بازار کار):

تدریس دروس علوم دامی و علوم وابسته در آموزشكده‌ها و دانشكده‌های كشاورزی
تحقیق در زمینه‌های اصلاح دام و ژنتیك مولكولی
تحقیق در زمینه‌های فیزیولوژی
برنامه‌ریزی و هدایت امور اجرایی در زمینه‌های مختلف تولید محصولات دامی.

keyboard_arrow_up