معرفی کامل رشته مجموعه علوم جغرافیایی در آزمون کنکور مقطع کارشناسی ارشد:

جغرافیا رشته‌ای است كه موضوع آن در وهله اول «مكان» است در واقع این علم، مكان را تا جایی كه به زندگی یك انسان مربوط می‌شود، مطالعه می‌كند و تمام ویژگی‌های آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. این بررسی‌ها شامل سردی، گرمی، حاصلخیزی، خشكی، رطوبت و … می‌باشد پس نتیجه می‌گیریم كه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا، علم شناخت چهره زمین است.

گرایش‌ها و موقعیت‌های شغلی و استخدامی ( بازار کار ) رشته مجموعه علوم جغرافیایی ( کد 1102) :

دانش آموختگان کارشناسی ارشد رشته جغرافیا پس از فراغت از تحصیل می توانند با توجه به گرایش تحصیلی خود در سازمان های خصوصی و دولتی کشور شروع به فعالیت کنند.

مجموعه علوم جغرافیایی بر اساس دفترچه آزمون سال 1400 دارای گرایش‌های زیر است:

آب و هواشناسی (سینوپتیک، تغییر اقلیم، آب و هواشناسی محیطی)
ژئومورفولوژی (ژئومورفولوژی نظری، ژئومورفولوژی و آمایش محیط)
جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری (آمایش شهری، محیط‌ زیست شهری، برنامه‌ریزی مسکن و بازآفرینی شهری، کاربری اراضی و ممیزی املاک)
جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی (توسعه اقتصاد روستایی، برنامه‌ریزی کالبدی – فضایی، مدیریت توسعه پایدار روستایی)
برنامه‌ریزی آمایش سرزمین
مخاطرات محیطی
جغرافیای سیاسی (آمایش سیاسی فضا، ژئوپلیتیک، مطالعات ایران)
جغرافیا و دفاع مقدس
طبیعت گردی (اکوتوریسم)
جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری (برنامه ریزی فضایی، مجتمع های گردشگری، گردشگری شهری، گردشگری روستایی)
جغرافیای نظامی

keyboard_arrow_up