کارشناسی ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی

با توجه به اینكه انسان موجودی پیچیده می‌باشد و انسان امروزی با بشر اولیه تفاوت های بسیاری دارد، در نتیجه برای برقرار كردن ارتباط با انسان در راستای یك رابطه محكم و پایدار باید به هنر پیچیده ارتباط مجهز بود.كه این هنر ارتباط برقرار كردن، در دانشگاه‌های امروزی به عنوان یك علم مطرح شده است و در سراسر دنیا تدریس می ‌شود. در كشور ما نیز کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی جزء یكی از رشته‌‌‌های پرطرفدار در بین دانشجویان مطرح است.

گرایش‌ها و موقعیت‌های شغلی (بازار کار) رشته علوم ارتباطات اجتماعی ( کد 1138) :

1-علوم ارتباطات اجتماعی

۲- مدیریت رسانه

۳-روزنامه نگاری

4-ارتباطات اجتماعی (تبلیغات فرهنگی)

۵- ارتباطات (حج و زیارت)

۶- مطالعات فرهنگی و رسانه

۷- دین و رسانه

گرایش‌ها و موقعیت‌های شغلی و استخدامی ( بازار کار ) رشته علوم ارتباطات اجتماعی ( کد 1138) در گرایش‌های علوم ارتباطات اجتماعی، مدیریت رسانه، روزنامه نگاری، ارتباطات اجتماعی (تبلیغات فرهنگی)، ارتباطات (حج و زیارت)، مطالعات فرهنگی و رسانه، دین و رسانه:

موقعيت‌ شغلي‌ در ايران :
امروزه با توجه‌ به‌ تعدد و تنوع‌ مطبوعات‌ و خبرگزاري‌ها، اكثر فارغ‌التحصيلان‌ کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی ‌جذب‌ بازار كار مي‌شوند. فرصت‌های شغلی بسیاری برای فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی این رشته در اكثر ارگان‌ها و سازمان‌ها وجود دارد، از قبیل: روزنامه نگاری ،خبرنگاری‌، کارشناس، مدیر روابط عمومی، مجری رادیو و تلویزیون، سردبیر و نویسنده از جمله مشاغلی هستند که به طور مستقیم با رشته علوم ارتباطات اجتماعی ارتباط دارد و دانش آموختگان در صورت فعالیت در این شغل بیشترین ارتباط را بین رشته تحصیلی و شغل خود برقرار خواهند کرد.

توانایی مورد نیاز و قابل توصیه برای داوطلبان رشته علوم ارتباطات اجتماعی:
داشتن‌ ذوق‌ و استعداد نویسندگی‌ ـ کنجکاوی‌، تیزبینی‌ و نکته‌سنجی‌ ـ داشتن‌ ضریب‌ هوشی‌ بالاتر از متوسط‌ جامعه‌ 4ـ توانایی‌ جوشش‌ با طبقات‌ مختلف‌ مردم‌ ـ صبر و حوصله‌ زیاد ـ داشتن‌ توانایی‌ جسمی‌ و روانی‌ برای‌ دوندگی‌های‌ اضطراری‌ ـ قدرت‌ تفکر سریع‌ ـ عشق‌ به‌ کار خبری‌ ـ مؤمن‌ به‌ رعایت‌ اصول‌ اخلاقی‌ و داشتن‌ تقوا ـ داشتن‌ توانایی‌های‌ ارتباطی‌ ـ داشتن‌ حافظه‌ای‌ بیش‌ از حد‌ متوسط‌ جامعه.

keyboard_arrow_up