شامل گرایش های:
#فیزیولوژی گیاهی #سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی #سلولی و تکوینی گیاهی

معرفی رشته­ های زیست شناسی گیاهی در مقطع دکتری:

در این بخش اطلاعات مربوط به رشته­ های زیست شناسی گیاهی در گرایش ­های فیزیولوژی (کد 2220)، سیستماتیک و بوم شناسی (کد 2221) و سلولی و تکوینی (کد 2222) در مقطع دکتری ارائه خواهد شد:

معرفی رشته زیست شناسی گیاهی ـ فیزیولوژی (کد 2220) در مقطع دکتری:

گرایش فیزیولوژی گیاهی به عنوان یکی از گرایش های علم زیست شناسی به مطالعه اعمال و فعالیت های گیاهان می پردازد. بدیهی است به دلیل ارتباط تنگاتنگ این علم با سایر علوم، فیزیولوژی گیاهی همچون علوم دیگر طی سال های اخیر از پیشرفت چشم گیری برخوردار بوده است. متخصصان علم فیزیولوژی گیاهی با ارائه راهکارهای نوین و محیط زیست دوستانه سهم بزرگی در ارتقای سطح کمّی و کیفی محصولات کشاورزی داشته اند. یکی از ارکان مهم در کشاورزی پایدار یا کشاورزی زیستی بهره گیری از روش های مبتنی بر مطالعات فیزیولوژی گیاهی در زمینه تولید کودهای زیستی، مبارزه بیولوژیک با آفات و علف های هرز می باشد.

هدف از تحصیل رشته زیست شناسی گیاهی ـ فیزیولوژی (کد 2220) در مقطع دکتری:

هدف از تحصیل در رشته زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی آشنایی با مباحثی از جمله نقل و انتقال مواد در گیاهان، فتوسنتز، متابولیسم، اکوفیزیولوژی و تنظیم کننده های رشد گیاهی است تا پس از گذراندن واحدهای نظری مربوطه، براساس آموخته های خود به انجام پایان نامه تحقیقاتی در یکی از زمینه های مرتبط با فیزیولوژی گیاهی بپردازیم. پس از انجام آزمایش های مختلف بر روی گیاهان و به کارگیری روش ها و ابزار نوین آزمایشگاهی، نتایج و تحلیل این پژوهش در کتابچه ای گردآوری شده و به جامعه علمی عرضه می شود. دانش آموختگان این رشته می توانند به تحقیقات خود در مراکز تحقیقاتی کشاورزی، منابع طبیعی و علوم زیستی ادامه دهند.

آینده شغلی و بازار کار مربوط به فارغ ­التحصیلان رشته زیست شناسی گیاهی ـ فیزیولوژی (کد 2220) در مقطع دکتری (اعم از شغل ­های دولتی و خصوصی و اجرایی):

با توجه به شرایط آب و هوایی ایران و برای حفظ محیط زیست، حضور کارشناسان علوم گیاهی در مؤسسات تحقیقاتی و اجرایی امری ضروری می­ باشد. فارغ التحصیلان رشته زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی در مقطع کارشناسی معمولاً در صورت اعلام نیاز آموزش و پرورش می ­توانند جذب وزارت آموزش و پرورش شوند و با توجه به اینکه در مقطع کارشناسی مطالعات و اطلاعات دانشجویان به طور کلی بوده و تنها محدود به گیاهان نمی ­شود، به همین دلیل می ­توانند کتب زیست شناسی در دوره­های متوسطه را تدریس نمایند. فارغ التحصیلان این رشته می ­توانند جذب مؤسسات دانش بنیان و پارک های علم و فناوری شده یا اینکه در دانشگاه ­ها به صورت حق التدریس مشغول به فعالیت شوند. علاوه بر آن، دانش آموختگان این مقطع می­توانند با کمک وزارت جهاد کشاورزی به طور خصوصی مراکز کشت بافت گیاهی تأسیس کرده و مشغول به کار شوند. دانش آموختگان در مقطع دکتری علاوه بر فرصت­های شغلی ذکر شده می ­توانند به عنوان عضو هیئت علمی نیز جذب دانشگاه ها شوند.

در بسیاری از دانشگاه­ ها از جمله دانشگاه الزهرا مراکز نوآوری و شکوفایی وجود دارد که از ایده ­های دانش آموختگان مقطع دکتری حمایت کرده و با قرار دادن سرمایه مورد نیاز در اختیار دانش آموختگان، از آن ها حمایت کرده و آنان را وارد بازار کار می ­کنند.

توضیحی در رابطه با تعداد کل واحدهایی که در مقطع دکتری رشته زیست شناسی گیاهی ـ فیزیولوژی (کد 2220) باید گذرانده شود (واحدهای تئوری و دوره مربوط به انجام رساله):

طول دوره دکتری در رشته زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی، 8 نیمسال تحصیلی می ­باشد و در صورت به پایان نرسیدن رساله یا پذیرفته نشدن مقاله می­تواند تا یک نیمسال تحصیلی نیز افزایش یابد.

این مقطع شامل دو مرحله می باشد:

مرحله آموزشی: معمولاً 4 نیمسال به طول می ­انجامد ولی در بیشتر دانشگاه­ ها طی 3 نیمسال تحصیلی انجام می ­پذیرد که در ترم اول و دوم دروس تئوری ارائه خواهد شد و در نیمسال سوم واحد سمینار و در نهایت امتحان جامع برگزار خواهد شد. دانشجو در این مقطع باید حداقل نمره 15 را از هر درس کسب نماید و معدل کمتر از 16 مشروط است. برای امتحان جامع داشتن نمره زبان مورد تأیید دانشگاه الزامی است و در صورت کسب نکردن نمره قبولی در امتحان جامع، دانشجو فقط یکبار دیگر فرصت شرکت در امتحان جامع را دارد. نمره امتحان جامع هیچ تأثیری بر معدل ندارد و تنها مرحله ای است که باید گذرانده شود.

مرحله پژوهشی: مربوط به آغاز انجام رساله می­ باشد. در این مرحله ابتدا باید پروپوزال مرتبط با موضوع رساله نوشته شده و پس از تأیید استاد راهنما در نیمسال چهارم از موضوع دفاع شود و پس از تأیید هیئت داوران، دانشجو می ­تواند کار پژوهشی خود را آغاز کند. شرط دفاع دانشجو از رساله خود این است که تمامی موارد ذکر شده در پروپوزال را انجام داده و حداقل یک مقاله ISI داشته باشد. سپس دانشجو در حضور استاد راهنما، استاد مشاور، 2 داور داخلی، 2 داور خارجی و نماینده تحصیلات تکمیلی رساله خود را ارائه می دهد.

معرفی رشته زیست شناسی گیاهی ـ سیستماتیک و بوم شناسی (کد 2221) در مقطع دکتری:

گرایش سیستماتیک و بوم شناسی یکی از گرایش های رشته زیست شناسی گیاهی است که در مقطع دکتری شامل دو زیررشته می باشد:

1) زیست شناسی گیاهی ـ سیستماتیک

2) زیست شناسی گیاهی ـ بوم شناسی

دانش سیستماتیک گیاهی در مقطع دکتری، جمعیت ها و گونه های گیاهی را از جنبه های گوناگون به عنوان مثال از لحاظ نحوه تکامل، خویشاوندی، سیستم زادآوری، پراکنش و طبقه بندی با استفاده از صفات مختلف مانند ریخت شناسی و مولکولی مورد مطالعه قرار می دهد.

هدف از تحصیل رشته زیست شناسی گیاهی ـ سیستماتیک و بوم شناسی (کد 2221) در مقطع دکتری:

هدف از رشته زیست شناسی گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی تربیت متخصصانی است که به آگاهی عمیق و اساسی از این دانش دست یابند و با کسب اطلاعات علمی و مهارت های پژوهشی صاحب نظرانی در شناخت همه جانبه منابع وراثت گیاهی باشند.

آینده شغلی و بازار کار مربوط به فارغ ­التحصیلان رشته زیست شناسی گیاهی ـ سیستماتیک و بوم شناسی (کد 2221) در مقطع دکتری (اعم از شغل­ های دولتی و خصوصی و اجرایی):

در مورد بازار کار رشته زیست شناسی گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ـ تدریس در دانشگاه ها و عضو هیئت علمی و اشتغال در مراکز دولتی و خصوصی

ـ می­ توان از گیاهان در زمینه نانو فناوری، داروسازی، گیاهان تراریخت (هرچند ممکن است خزانه ژنی گیاهان را به خطر اندازد)، مواد شوینده، تهیه فلورهای مناطق مختلف (که در بسیاری از مناطق متأسفانه هنوز کار نشده است)، شناسایی گیاهان اندمیک و حفاظت آن ها، بررسی های فیلوژنی و تاریخچه زندگی گیاهان و… استفاده کرد و شغل ایجاد نمود.

ـ بررسی و مطالعه گیاهان در زمینه های مختلف اکولوژی، فیزیولوژی، تکوین و سیستماتیک

معرفی رشته زیست شناسی گیاهی ـ سلولی و تکوینی (کد 2222) در مقطع دکتری:

رشته زیست شناسی گیاهی ـ سلولی و تکوینی در گروه علوم پایه در مجموعه زیست شناسی گیاهی قرار گرفته است.

مطالعه و بررسی تکوین گیاهان، جذاب و نیز بسیار ضروری است؛ زیرا گیاهان نقش مهمی در حیات زمین و انسان دارند و با شناخت هر چه بهتر تکوین این جانداران، بهره گیری از آنان نیز به مراتب بهتر شکل خواهد گرفت.

دوره دکتری رشته زیست شناسی گیاهی گرایش سلولی و تکوینی بالاترین مقطع تحصیلی دانشگاهی در این رشته است که شامل مجموعه ای هماهنگ از فعالیت های آموزشی و پژوهشی است.

هدف از تحصیل رشته زیست شناسی گیاهی ـ سلولی و تکوینی (کد 2222) در مقطع دکتری:

از اهداف مهم دوره دکتری، تأمین هیئت علمی برای مراکز آموزشی و پژوهشی و تربیت افرادی است که دارای تفکری خلاق بوده و بتوانند با درک مشکلات علمی جامعه به حل آن بپردازند. نوآوری، ایجاد زیرساخت های علمی تولید دانش فنی و گسترش مرزهای دانش سلولی و تکوینی گیاهی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و رسالت ویژه فارغ التحصیلان رشته زیست شناسی گیاهی ـ سلولی و تکوینی را تشکیل می دهد.

آینده شغلی و بازار کار مربوط به فارغ ­التحصیلان رشته زیست شناسی گیاهی ـ سلولی و تکوینی (کد 2222) در مقطع دکتری (اعم از شغل ­های دولتی و خصوصی و اجرایی):

حضور كارشناسان‌ علوم‌ گياهي‌ در مؤسسه‌هاي‌ تحقيقاتي‌ و اجرايي‌ كشور امري‌ ضروري‌ است‌ تا بتوان‌ محيط‌ زيست‌ ايران‌ را به‌ خوبي‌ حفظ‌ كرد. فارغ التحصیلان مقطع دکتری رشته زیست شناسی گیاهی گرایش سلولی و تکوینی چون دانش‌ و اطلاعات‌ آنها جنبه‌ تخصصي‌ دارد، مؤسسات‌ و مراكز تحقيقاتي‌ و اجرايي‌ آنها را جذب می کنند. برخی فارغ‌ التحصيلان‌ علوم‌ گياهي‌ جذب‌ آموزش‌ و پرورش‌ مي‌شوند. از سوي‌ ديگر، اگر فردی در گرايش‌ علوم‌ گياهي‌ سرمايه‌گذاري‌ كند و متأثر از محيط‌ نشود، مي‌تواند در بخش‌هاي‌ كشاورزي‌ ـ زيستي‌، ژنتيك‌ و بيوتكنولوژي‌ فعاليت‌ داشته‌ باشد.

keyboard_arrow_up