استخدام در شرکت های بیمه اگر وابسته به دولت باشد و در واقع استخدام در شرکت ‌های دولتی باشد، معمولا آگهی دعوت به همکاری و اطلاعیه زمان برگزاری آزمون، با آزمون دستگاه های اجرایی همزمان برگزار می ‌شود. همچنین استخدام در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با آزمون دستگاه ‌های اجرایی برگزار می ‌شود و در سازمان سنجش نیز اطلاعیه زمان برگزاری آزمون منتشر می ‌شود.