وزارت آموزش و پرورش نام سازمان آموزش کشوری ایران است که مسئولیت آموزش کودکان و نوجوانان و نیز تربیت آموزگار را در این کشور بر عهده دارد.

این وزارتخانه از سال ۱۳۴۳ که از وزارت اطلاعات و فناوری جدا شد مسئولیت آموزش عالی (دانشگاه‌ها) را نیز عهده‌دار بود؛ اما پس از تشکیل وزارت علوم برای ادارهٔ امور دانشگاه‌ها و امور پژوهشی در سطوح عالی، وزارت آموزش و پرورش وظیفهٔ آموزش رایگان همهٔ افراد در مقاطع پیش‌دبستانی، ابتدایی، دورهٔ اول متوسطه، دورهٔ دوم متوسطه و همچنین ادارهٔ دانشگاه فرهنگیان برای تربیت معلم و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی را بر عهده دارد. همچنین تمامی مهد کودک‌ها باید برای فعالیت خود از وزارت آموزش و پرورش مجوز بگیرند.

سازمان‌ها و بخش‌های وابسته

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور
سازمان آموزش و پرورش استثنایی
سازمان دانش‌آموزی
معاونت پرورش استعدادهای درخشان
واحد سازمانی مدارس عادی دولتی وزارت آموزش و پرورش
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی و خانواده
سازمان نهضت سوادآموزی
دانشگاه شهید رجایی
دانشگاه فرهنگیان