سوالات استخدامی شرکت پتروشیمی

سوالات استخدامی پتروشیمی
سوالات استخدامی پتروشیمی

مجموعه سوالات استخدامی پتروشیمی شامل : (همه سوالات دارای پاسخنامه میباشد)

سوالات استخدامی شرکت پتروشیمی مکانیک به همراه پاسخنامه 1724 سوال :

 • سوالات استخدامی پتروشیمی انتقال حرارت به همراه پاسخنامه
 • سوالات استخدامی پتروشیمی مکانیک سیالات به همراه پاسخنامه
 • سوالات استخدامی پتروشیمی ترمودینامیک به همراه پاسخنامه
 • سوالات استخدامی پتروشیمی استاتیک و مقاومت مصالح به همراه پاسخنامه
 • سوالات استخدامی پتروشیمی ارتعاشات کنترل فرآیند ها و طراحی راکتور به همراه پاسخنامه
 • سوالات استخدامی پتروشیمی موازنه انرژی و مواد به همراه پاسخنامه
 • سوالات استخدامی پتروشیمی انتقال جرم و عملیات واحد به همراه پاسخنامه
 • سوالات استخدامی پتروشیمی ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه
 • سوالات استخدامی پتروشیمی زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه
 • سوالات استخدامی پتروشیمی کامپیوتر به همراه پاسخنامه

سوالات استخدامی شرکت پتروشیمی شیمی به همراه پاسخنامه 1724 سوال :

 • سوالات استخدامی شرکت پتروشیمی انتقال حرارت به همراه پاسخنامه
 • سوالات استخدامی شرکت پتروشیمی مکانیک سیالات به همراه پاسخنامه
 • سوالات استخدامی شرکت پتروشیمی ترمودینامیک به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی استاتیک و مقاومت مصالح به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی ارتعاشات کنترل فرآیند ها و طراحی راکتور به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی موازنه انرژی و مواد به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی انتقال جرم و عملیات واحد به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی کامپیوتر به همراه پاسخنامه

سوالات استخدامی شرکت پتروشیمی حسابداری به همراه پاسخنامه 258 سوال :

 • سوالات پتروشیمی حسابداری مالی به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی حسابداری صنعتی به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی حسابرسی به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی ریاضی و آمار به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی زبان تخصصی به همراه پاسخنامه

سوالات استخدامی شرکت پتروشیمی برق به همراه پاسخنامه 210 سوال :

 • سوالات پتروشیمی الکترونیک به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی الکترومغناطیس به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی تاسیسات الکتریکی به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی ریاضیات به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی مدار منطقی به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی مدارهای الکتریکی به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی ماشین های الکتریکی به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی کنترل خطی به همراه پاسخنامه

سوالات استخدامی شرکت پتروشیمی حقوق به همراه پاسخنامه 453 سوال :

 • سوالات پتروشیمی حقوق اساسی به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی حقوق تجارت به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی حقوق مدنی و تعهدات به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی حقوق بین المللی عمومی به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی حقوق بین المللی خصوصی به همراه پاسخنامه
 • سوالات استخدامی پتروشیمی متون فقه به همراه پاسخنامه
 • سوالات استخدامی پتروشیمی آیین دادرسی کیفری به همراه پاسخنامه
 • سوالات استخدامی پتروشیمی آیین دادرسی مدنی به همراه پاسخنامه
 • سوالات استخدامی پتروشیمی حقوق جزایی عمومی به همراه پاسخنامه
 • سوالات استخدامی پتروشیمی حقوق جزایی اختصاصی به همراه پاسخنامه
 • سوالات استخدامی پتروشیمی حقوق اداری به همراه پاسخنامه
 • سوالات استخدامی پتروشیمی زبان تخصصی به همراه پاسخنامه

سوالات استخدامی پتروشیمی عمران به همراه پاسخنامه 163 سوال :

 • سوالات پتروشیمی عمران به همراه پاسخنامه

مجموعه سوالات عمومی استخدامی پتروشیمی شامل : (همه سوالات دارای پاسخنامه میباشد)

 • سوالات ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه 923 سوال
 • سوالات زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه 755 سوال
 • سوالات احکام و معارف اسلامی به همراه پاسخنامه 770 سوال
 • سوالات دانش کامپیوتر و مهارت های هفتگانه (ICDL) به همراه پاسخنامه 656 سوال
 • سوالات دانش سیاسی و اطلاعات عمومی و دانش اجتماعی و تاریخی به همراه پاسخنامه 350 سوال
 • سوالات هوش و استعداد تحصیلی مقدماتی و پیشرفته به همراه پاسخنامه 550 سوال
 • سوالات آمار و ریاضی به همراه پاسخنامه 823 سوال

توجه : مجموعه سوالات استخدامی شرکت پتروشیمی شامل ویژگی های زیر میباشد

 • این مجموعه شامل سوالات استخدامی پتروشیمی آزمونهای گذشته، سوالات مشابه و پرتکرار آزمونهای برگزار شده میباشد.
 • سوالات چندین بار توسط تیم آموزشی و کارشناسی بررسی شده و عاری از خطا میباشد.
 • پاسخنامه سوالات در انتهای فایلها به منظور شبیه سازی آزمون به صورت جدولی میباشد و گزینه صحیح در صورت سوال علامت زده نشده است تا بتوانید میزان دقیق تسلط خود به مباحث را بسنجید.
 • بد نیست قبل از برگزاری آزمون نگاهی به نمونه سوالات بیندازیم و شانس قبولی خود را تا 80 درصد بالا ببریم.
 • درصورتیکه شما هم در آزمون استخدامی شرکت نموده اید، این نمونه سوالات منبع خوبی برای مطالعه هستند.

دانلود سوالات استخدامی پتروشیمی ، استخدامی پتروشیمی ، دانلود رایگان سوالات استخدامی ، نمونه سوالات استخدام پتروشیمی ، مجموعه سوالات استخدامی پتروشیمی ، سوالات استخدام ، سوالات پتروشیمی ، استخدام رایگان ، آگهی استخدامی پتروشیمی ، استخدامی ، دانلود مجانی سوالات استخدام پتروشیمی ، دانلود سوالات استخدامی

keyboard_arrow_up

از آزمون استخدامی سال 1403 جا نمونید!!!

پکیج سوالات آزمون های استخدامی ادوار گذشته بهمراه پاسخنامه تشریحی …