سوالات آزمون آزمایشی دکتری کارآفرینی ، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی

پکیج کامل تمامی کنکورهای آزمایشی دکتری کارآفرینی ، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی

سوالات آزمون آزمایشی دکتری کارآفرینی ، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی
سوالات آزمون آزمایشی دکتری کارآفرینی ، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی

پکیج شامل سولات آزمون آزمایشی دکتری کارآفرینی ، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی دارای 3 آزمون :

کنکور آزمایشی دکتری مجموعه سوالات کارآفرینی ، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی ماهان ( آزمون آمادگی دکتری با پاسخنامه تشریحی )

به امید قبولی در تمام مراحل زندگی

محتوای فایل دانلود دفترچه سوالات و حل تشریحی آزمون های آزمایشی دکتری مجموعه کارآفرینی

دفترچه سوالات آزمون آزمایشی ششم دکتری سراسری مجموعه کارآفرینی
دفترچه پاسخنامه ازمون آزمایشی ششم دکتری سراسری مجموعه کارآفرینی

………………………………………………………………………

دفترچه سوالات آزمون آزمایشی ششم دکتری آزاد مجموعه کارآفرینی
دفترچه پاسخنامه ازمون آزمایشی ششم دکتری آزاد مجموعه کارآفرینی

محتوای فایل دانلود دفترچه سوالات و حل تشریحی آزمون های آزمایشی دکتری مجموعه آینده پژوهی

دفترچه سوالات آزمون آزمایشی ششم دکتری آزاد مجموعه آینده پژوهی
دفترچه پاسخنامه ازمون آزمایشی ششم دکتری آزاد مجموعه آینده پژوهی

39000 تومان – دانلود