سوالات آزمون آزمایشی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات

پکیج کامل تمامی کنکورهای آزمایشی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات

سوالات آزمون آزمایشی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات
سوالات آزمون آزمایشی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات

پکیج شامل سولات آزمون آزمایشی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دارای 1 آزمون :

کنکور آزمایشی دکتری مجموعه سوالات مدیریت فناوری اطلاعات ماهان ( آزمون آمادگی دکتری با پاسخنامه تشریحی )

به امید قبولی در تمام مراحل زندگی

محتوای فایل دانلود دفترچه سوالات و حل تشریحی آزمون های آزمایشی دکتری مجموعه مدیریت فناوری اطلاعات

دفترچه سوالات آزمون آزمایشی ششم دکتری آزاد مجموعه مدیریت فناوری اطلاعات
دفترچه پاسخنامه ازمون آزمایشی ششم دکتری آزاد مجموعه مدیریت فناوری اطلاعات

14000 تومان – دانلود