سوالات آزمون آزمایشی دکتری مالی

پکیج کامل تمامی کنکورهای آزمایشی دکتری مالی

سوالات آزمون آزمایشی دکتری مالی
سوالات آزمون آزمایشی دکتری مالی

پکیج شامل سولات آزمون آزمایشی دکتری مالی دارای 2 آزمون :

کنکور آزمایشی دکتری مجموعه سوالات مالی ماهان ( آزمون آمادگی دکتری با پاسخنامه تشریحی )

به امید قبولی در تمام مراحل زندگی

محتوای فایل دانلود دفترچه سوالات و حل تشریحی آزمون های آزمایشی دکتری مجموعه مالی

دفترچه سوالات آزمون آزمایشی ششم دکتری سراسری مجموعه مالی
دفترچه پاسخنامه ازمون آزمایشی ششم دکتری سراسری مجموعه مالی

………………………………………………………………………

دفترچه سوالات آزمون آزمایشی ششم دکتری آزاد مجموعه مالی
دفترچه پاسخنامه ازمون آزمایشی ششم دکتری آزاد مجموعه مالی

29000 تومان – دانلود