سوالات آزمون آزمایشی دکتری علوم اجتماعی

پکیج کامل تمامی کنکورهای آزمایشی دکتری علوم اجتماعی

سوالات آزمون آزمایشی دکتری علوم اجتماعی
سوالات آزمون آزمایشی دکتری علوم اجتماعی

پکیج شامل سولات آزمون آزمایشی دکتری علوم اجتماعی دارای 2 آزمون :

کنکور آزمایشی دکتری مجموعه سوالات علوم اجتماعی ماهان ( آزمون آمادگی دکتری با پاسخنامه تشریحی )

به امید قبولی در تمام مراحل زندگی

محتوای فایل دانلود دفترچه سوالات و حل تشریحی آزمون های آزمایشی دکتری مجموعه علوم اجتماعی

دفترچه سوالات آزمون آزمایشی ششم دکتری سراسری مجموعه علوم اجتماعی ( جامعه شناسی )
دفترچه پاسخنامه ازمون آزمایشی ششم دکتری سراسری مجموعه علوم اجتماعی ( جامعه شناسی )

………………………………………………………………………

دفترچه سوالات آزمون آزمایشی ششم دکتری آزاد مجموعه علوم اجتماعی ( جامعه شناسی )
دفترچه پاسخنامه ازمون آزمایشی ششم دکتری آزاد مجموعه علوم اجتماعی ( جامعه شناسی )

29000 تومان – دانلود