سوالات آزمون آزمایشی دکتری حقوق

پکیج کامل تمامی کنکورهای آزمایشی دکتری حقوق

سوالات آزمون آزمایشی دکتری حقوق
سوالات آزمون آزمایشی دکتری حقوق

پکیج شامل سولات آزمون آزمایشی دکتری حقوق دارای 4 آزمون :

کنکور آزمایشی دکتری مجموعه سوالات حقوق ماهان ( آزمون آمادگی دکتری با پاسخنامه تشریحی )

به امید قبولی در تمام مراحل زندگی

محتوای فایل دانلود دفترچه سوالات و حل تشریحی آزمون های آزمایشی دکتری مجموعه حقوق جزا و جرم‌شناسی

دفترچه سوالات آزمون آزمایشی ششم دکتری سراسری مجموعه حقوق جزا و جرم‌شناسی
دفترچه پاسخنامه ازمون آزمایشی ششم دکتری سراسری مجموعه حقوق جزا و جرم‌شناسی

………………………………………………………………………

دفترچه سوالات آزمون آزمایشی ششم دکتری آزاد مجموعه حقوق جزا و جرم‌ شناسی
دفترچه پاسخنامه ازمون آزمایشی ششم دکتری آزاد مجموعه حقوق جزا و جرم‌ شناسی

محتوای فایل دانلود دفترچه سوالات و حل تشریحی آزمون های آزمایشی دکتری مجموعه حقوق خصوصی

دفترچه سوالات آزمون آزمایشی ششم دکتری سراسری مجموعه حقوق خصوصی
دفترچه پاسخنامه ازمون آزمایشی ششم دکتری سراسری مجموعه حقوق خصوصی

………………………………………………………………………

دفترچه سوالات آزمون آزمایشی ششم دکتری آزاد مجموعه حقوق خصوصی
دفترچه پاسخنامه ازمون آزمایشی ششم دکتری آزاد مجموعه حقوق خصوصی

59000 تومان – دانلود