سوالات آزمون آزمایشی دکتری حسابداری

پکیج کامل تمامی کنکورهای آزمایشی دکتری حسابداری

سوالات آزمون آزمایشی دکتری حسابداری
سوالات آزمون آزمایشی دکتری حسابداری

پکیج شامل سولات آزمون آزمایشی دکتری حسابداری دارای 2 آزمون :

کنکور آزمایشی دکتری مجموعه سوالات حسابداری ماهان ( آزمون آمادگی دکتری با پاسخنامه تشریحی )

به امید قبولی در تمام مراحل زندگی

محتوای فایل دانلود دفترچه سوالات و حل تشریحی آزمون های آزمایشی دکتری مجموعه حسابداری

دفترچه سوالات آزمون آزمایشی ششم دکتری سراسری مجموعه حسابداری
دفترچه پاسخنامه ازمون آزمایشی ششم دکتری سراسری مجموعه حسابداری

………………………………………………………………………

دفترچه سوالات آزمون آزمایشی ششم دکتری آزاد مجموعه حسابداری
دفترچه پاسخنامه ازمون آزمایشی ششم دکتری آزاد مجموعه حسابداری

29000 تومان – دانلود