سوالات آزمون آزمایشی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT

پکیج کامل تمامی کنکورهای آزمایشی ارشد مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT کد ۱۲۷۶ شامل ( مدرسان شریف و پارسه و ماهان و نصیر و سنجش )

پکیج کامل شامل ۸ دوره آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد :

کنکور های آزمایشی ارشد مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT مدرسان شریف ( آزمون های جامع یک سال شامل ۶ دوره آزمون آزمایشی ارشد با پاسخنامه تشریحی )

کنکور های آزمایشی ارشد مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT ماهان ( آزمون های جامع یک سال شامل ۲ دوره آزمون آزمایشی ارشد با پاسخنامه تشریحی )

25000 تومان – دانلود

به امید قبولی در تمام مراحل زندگی

محتوای فایل دانلود دفترچه سوالات و حل تشریحی آزمون های آزمایشی ارشد مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT مدرسان شریف

دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی اینترنتی اول ارشد مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی ازمون آزمایشی اینترنتی اول ارشد مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات مدرسان شریف
…………………………
دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی اینترنتی دوم ارشد مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی ازمون آزمایشی اینترنتی دوم ارشد مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات مدرسان شریف
…………………………
دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی اینترنتی سوم ارشد مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی ازمون آزمایشی اینترنتی سوم ارشد مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات مدرسان شریف
…………………………
دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی اینترنتی چهارم ارشد مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی ازمون آزمایشی اینترنتی چهارم ارشد مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات مدرسان شریف
…………………………
دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی اینترنتی پنجم ارشد مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی ازمون آزمایشی اینترنتی پنجم ارشد مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات مدرسان شریف
…………………………
دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی اینترنتی ششم ارشد مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی ازمون آزمایشی اینترنتی ششم ارشد مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات مدرسان شریف

محتوای فایل دانلود دفترچه سوالات و حل تشریحی آزمون های آزمایشی ارشد مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT ماهان

دفترچه سؤالات ازمون آزمایشی هفتم ارشد مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT ماهان
دفترچه حل تشریحی آزمون آزمایشی هفتم ارشد مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات ماهان
…………………………
دفترچه سؤالات ازمون آزمایشی هشتم ارشد مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT ماهان
دفترچه حل تشریحی آزمون آزمایشی هشتم ارشد مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات ماهان

۲۵۰۰۰ تومان – دانلود
فهرست