سوالات آزمون آزمایشی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل

پکیج کامل تمامی کنکورهای آزمایشی ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 1130 شامل ( مدرسان شریف و پارسه و ماهان و نصیر و سنجش )

سوالات آزمون آزمایشی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل
سوالات آزمون آزمایشی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل

پکیج کامل شامل 6 دوره آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد :

کنکور های آزمایشی ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل مدرسان شریف ( آزمون های جامع یک سال شامل 6 دوره آزمون آزمایشی ارشد با پاسخنامه تشریحی )

به امید قبولی در تمام مراحل زندگی

محتوای فایل دانلود دفترچه سوالات و حل تشریحی آزمون های آزمایشی ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل مدرسان شریف

دفترچه سؤالات آزمون آزمايشي اینترنتی اول ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل مدرسان شریف
دفترچه حل تشريحي ازمون آزمايشي اینترنتی اول ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل مدرسان شریف
…………………………
دفترچه سؤالات آزمون آزمايشي اینترنتی دوم ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل مدرسان شریف
دفترچه حل تشريحي ازمون آزمايشي اینترنتی دوم ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل مدرسان شریف
…………………………
دفترچه سؤالات آزمون آزمايشي اینترنتی سوم ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل مدرسان شریف
دفترچه حل تشريحي ازمون آزمايشي اینترنتی سوم ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل مدرسان شریف
…………………………
دفترچه سؤالات آزمون آزمايشي اینترنتی چهارم ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل مدرسان شریف
دفترچه حل تشريحي ازمون آزمايشي اینترنتی چهارم ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل مدرسان شریف
…………………………
دفترچه سؤالات آزمون آزمايشي اینترنتی پنجم ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل مدرسان شریف
دفترچه حل تشريحي ازمون آزمايشي اینترنتی پنجم ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل مدرسان شریف
…………………………
دفترچه سؤالات آزمون آزمايشي اینترنتی ششم ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل مدرسان شریف
دفترچه حل تشريحي ازمون آزمايشي اینترنتی ششم ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل مدرسان شریف

از کنکور کارشناسی ارشد 1402 جا نمونید!!!

پکیج سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مدرسان شریف ، ماهان، پارسه، نصیر و سنجش …