سوالات آزمون آزمایشی ارشد علوم زمین

پکیج کامل تمامی کنکورهای آزمایشی ارشد مجموعه علوم زمین ۱۲۰۱ شامل ( مدرسان شریف و پارسه و ماهان و نصیر و سنجش )

پکیج کامل شامل ۶ دوره آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد :

کنکور های آزمایشی ارشد مجموعه علوم زمین مدرسان شریف ( آزمون های جامع یک سال شامل ۶ دوره آزمون آزمایشی ارشد با پاسخنامه تشریحی )

18000 تومان – دانلود

به امید قبولی در تمام مراحل زندگی

محتوای فایل دانلود دفترچه سوالات و حل تشریحی آزمون های آزمایشی ارشد مجموعه علوم زمین مدرسان شریف

دفترچه سوالات آزمون آزمایشی اینترنتی اول ارشد مجموعه علوم زمین مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی ازمون آزمایشی اینترنتی اول ارشد مجموعه علوم زمین مدرسان شریف
…………………………
دفترچه سوالات آزمون آزمایشی اینترنتی دوم ارشد مجموعه علوم زمین مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی ازمون آزمایشی اینترنتی دوم ارشد مجموعه علوم زمین مدرسان شریف
…………………………
دفترچه سوالات آزمون آزمایشی اینترنتی سوم ارشد مجموعه علوم زمین مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی ازمون آزمایشی اینترنتی سوم ارشد مجموعه علوم زمین مدرسان شریف
…………………………
دفترچه سوالات آزمون آزمایشی اینترنتی چهارم ارشد مجموعه علوم زمین مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی ازمون آزمایشی اینترنتی چهارم ارشد مجموعه علوم زمین مدرسان شریف
…………………………
دفترچه سوالات آزمون آزمایشی اینترنتی پنجم ارشد مجموعه علوم زمین مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی ازمون آزمایشی اینترنتی پنجم ارشد مجموعه علوم زمین مدرسان شریف
…………………………
دفترچه سوالات آزمون آزمایشی اینترنتی ششم ارشد مجموعه علوم زمین مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی ازمون آزمایشی اینترنتی ششم ارشد مجموعه علوم زمین مدرسان شریف

۱۸۰۰۰ تومان – دانلود
فهرست

تخفیف ویژه دانلود آزمون های آزمایشی ارشد*****تخفیف ویژه دانلود آزمون های آزمایشی دکتری