سوالات آزمون آزمایشی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

پکیج کامل تمامی کنکورهای آزمایشی ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی ۱۱۳۸ شامل ( مدرسان شریف و پارسه و ماهان و نصیر و سنجش )

پکیج کامل شامل ۸ دوره آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد :

کنکور های آزمایشی ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی مدرسان شریف ( آزمون های جامع یک سال شامل ۶ دوره آزمون آزمایشی ارشد با پاسخنامه تشریحی )

کنکور های آزمایشی ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی ماهان ( آزمون های جامع یک سال شامل ۲ دوره آزمون آزمایشی ارشد با پاسخنامه تشریحی )

25000 تومان – دانلود

به امید قبولی در تمام مراحل زندگی

محتوای فایل دانلود دفترچه سوالات و حل تشریحی آزمون های آزمایشی ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی مدرسان شریف

دفترچه سوالات آزمون آزمایشی اینترنتی اول ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی ازمون آزمایشی اینترنتی اول ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی مدرسان شریف
…………………………
دفترچه سوالات آزمون آزمایشی اینترنتی دوم ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی ازمون آزمایشی اینترنتی دوم ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی مدرسان شریف
…………………………
دفترچه سوالات آزمون آزمایشی اینترنتی سوم ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی ازمون آزمایشی اینترنتی سوم ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی مدرسان شریف
…………………………
دفترچه سوالات آزمون آزمایشی اینترنتی چهارم ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی ازمون آزمایشی اینترنتی چهارم ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی مدرسان شریف
…………………………
دفترچه سوالات آزمون آزمایشی اینترنتی پنجم ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی ازمون آزمایشی اینترنتی پنجم ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی مدرسان شریف
…………………………
دفترچه سوالات آزمون آزمایشی اینترنتی ششم ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی ازمون آزمایشی اینترنتی ششم ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی مدرسان شریف

محتوای فایل دانلود دفترچه سوالات و حل تشریحی آزمون های آزمایشی ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی ماهان

دفترچه سوالات ازمون آزمایشی هفتم ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی ماهان
دفترچه حل تشریحی آزمون آزمایشی هفتم ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی ماهان
…………………………
دفترچه سوالات ازمون آزمایشی هشتم ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی ماهان
دفترچه حل تشریحی آزمون آزمایشی هشتم ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی ماهان

۲۵۰۰۰ تومان – دانلود
فهرست

تخفیف ویژه دانلود آزمون های آزمایشی ارشد*****تخفیف ویژه دانلود آزمون های آزمایشی دکتری