سوالات آزمون آزمایشی ارشد برنامه ریزی شهری منطقه ای و مدیریت شهری

پکیج کامل تمامی کنکورهای آزمایشی ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری منطقه ای و مدیریت شهری ۱۳۵۰ شامل ( مدرسان شریف و پارسه و ماهان و نصیر و سنجش )

پکیج کامل شامل ۶ دوره آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد :

کنکور آزمایشی کارشناسی ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری منطقه ای و مدیریت شهری مدرسان شریف ( آزمون های جامع یک سال شامل ۶ دوره آزمون آزمایشی ارشد با پاسخنامه تشریحی )

18000 تومان – دانلود

به امید قبولی در تمام مراحل زندگی

محتوای فایل دانلود دفترچه سوالات و حل تشریحی آزمون های آزمایشی ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری منطقه ای و مدیریت شهری مدرسان شریف

دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی اینترنتی اول ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری منطقه ای و مدیریت شهری مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی ازمون آزمایشی اینترنتی اول ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری منطقه ای ومدیریت شهری مدرسان شریف
…………………………
دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی اینترنتی دوم ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری منطقه ای و مدیریت شهری مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی ازمون آزمایشی اینترنتی دوم ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری منطقه ای و مدیریت شهری مدرسان شریف
…………………………
دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی اینترنتی سوم ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری منطقه ای و مدیریت شهری مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی ازمون آزمایشی اینترنتی سوم ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری منطقه ای ومدیریت شهری مدرسان شریف
…………………………
دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی اینترنتی چهارم ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری منطقه ای و مدیریت شهری مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی ازمون آزمایشی اینترنتی چهارم ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری منطقه ای و مدیریت شهری مدرسان شریف
…………………………
دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی اینترنتی پنجم ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری منطقه ای و مدیریت شهری مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی ازمون آزمایشی اینترنتی پنجم ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری منطقه ای ومدیریت شهری مدرسان شریف
…………………………
دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی اینترنتی ششم ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری منطقه ای و مدیریت شهری مدرسان شریف
دفترچه حل تشریحی ازمون آزمایشی اینترنتی ششم ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری منطقه ای ومدیریت شهری مدرسان شریف

۱۸۰۰۰ تومان – دانلود
فهرست

تخفیف ویژه دانلود آزمون های آزمایشی ارشد*****تخفیف ویژه دانلود آزمون های آزمایشی دکتری