معرفی کامل رشته علوم ومهندسی محیط زیست در آزمون کنکور مقطع کارشناسی ارشد:

شرط اول و اصلی برای حیات اقتصادی – سیاسی هر كشور وجود نیروهای انسانی متعهد و كاردان است زیرا نیروهای انسانی توانمند می‌توانند با استفاده از قوه تفكر خود به تصمیم‌گیری و استدلال خوبی دست یابند. كارشناسان منابع طبیعی با ایجاد تعادل بین دو عامل منابع خدادادی و نیروی انسانی عامل مهمی در حفظ وگسترش منابع طبیعی هستند.

گرایش‌ها و موقعیت‌های شغلی و استخدامی(بازار کار) رشته علوم و مهندسی محیط زیست (کد 1317) :

هدف اصلی رشته علوم و مهندسی محیط زیست، تربیت متخصصانی کارآمد است که قادر باشند با حفاظت از آب و خاک و سایر منابع طبیعی، محیط زیست مناسبی برای انسان و سایر موجودات زنده فراهم سازند.

کارشناسی ارشد علوم و مهندسی محیط زیست براساس دفترچه آزمون کارشناسی ارشد سال 1400 دارای گرایش‌های زیر است:

مدیریت و حفاظت تنوع زیستی
ارزیابی و آمایش سرزمین
آلودگی های محیط زیست

موقعیت‌های شغلی و استخدامی (بازار کار) رشته علوم و مهندسی محیط زیست:

فارغ‌التحصیلان رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست با توجه به علاقه و مهارت خود، توانائی اشتغال در پروژه‌های ارزیابی اثرات زیست محیطی ، آلودگی‌های محیط زیست ، بهداشت و ایمنی محیط زیست و … را به عنوان پیمانکار، مشاور را خواهند داشت.

keyboard_arrow_up