معرفی کامل رشته زبان و ادبیات فارسی در آزمون کنکور مقطع کارشناسی ارشد:

زبان مهم‌ترین وسیله برای ارتباط بین انسان‌ها است. انواع احساسات، عواطف، هیجانات، با زبان بیان می‌شود. ادبیات هر كشور را می‌توان هویت آن كشور دانست. تسلط كامل بر زبان و ادبیات فارسی مقدمه‌ی ورود برای شناخت فرهنگ، عرفان و گذشته خودمان می‌باشد. ادبیات و زبان فارسی با اینكه زبان مادری ما می‌باشد اما به عنوان یك رشته دانشگاهی، رشته آسانی نیست. زیرا در کارشناسی ارشد، ادبیات فارسی باید به صورت تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.

گرایش‌های مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه سازمان سنجش
ادبیات کودک و نوجوان
ادبیات پایداری
ادبیات تطبیقی
ادبیات عامه
آموزش زبان فارسی
ادبیات روایی
ویرایش و نگارش
نظریه و نقد ادبی
ادبیات معاصر

گرایش ادبیات کودک و نوجوان:

بیشتر زبان شناسی ادبیات کودکان و نحوه برقراری ارتباط با کودکان از طریق داستان و متن های آموزنده مورد بررسی قرار می گیرد.

گرایش ادبیات پایداری:

درمقطع ارشد رشته ای تقریباً نوظهور و نوپا است ،همانطور که از نامش پیداست دراین رشته دانشجویان با پایداری و مقاومت کشور خود و ملل مختلف اشنا می شوند.

گرایش ادبیات تطبیقی:

به بررسی و تطبیق ادبیات ما (ادبیات فارسی) و ادبیات عرب می‌پردازد.

گرایش ادبیات عامه:

به ادبیات معنوی و فرهنگی یک جامعه که از بزرگترین و با ارزش ترین میراث های یک جامعه به حساب می آیند می پردازند.

گرایش آموزش زبان فارسی:

به آموزش قوانین و قواعد زبان فارسی و کاربردهای آنها در متون می پردازد.

گرایش ادبیات روایی:

بیشتر مورد پسند کسانی است که بیان خوب و روایی دارند وهمچنین علاقمند به یادگیری دانش در این ضمینه هستند.دانشجویان در ادبیات روایی به تعریف قصه ها که بیان خارق العاده ، واقعی یا غیر واقعی دارند می پردازند.

گرایش ویرایش و نگارش:

اکثراً افرادی به سمت رشته ویرایش و نگارش می روند که حوصله و صبر بالایی در ویراستاری داشته باشند زیرا کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارش به ویراستاری و نگارش متون ادبی می پردازد.

گرایش ادبیات معاصر:

ادبیات ایران از مشروطیت تا زمان کنونی را پوشش می دهد.