معرفی رشته شهرسازی (کد 2503) در مقطع دکتری:

رشته شهرسازی یک رشته میان رشته ای است که جزء گروه هنر قرار گرفته است. دانش شهرسازی تمام تحولات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و … یک شهر را بررسی کرده و روابط موجود شهری را سازمان می بخشد.

تمامي گرايش هاي رشته شهرسازي (برنامه ريزي شهري، طراحي شهري، برنامه ريزي منطقه اي و مديريت شهري) در ايران مانند بسياري از كشورهاي جهان، در مقطع دكتري تجميع مي شوند و پايان نامه هر شخص نشان دهنده حوزه گرایش پژوهشی و تخصصی اوست. پژوهشگران مقطع دکتری همزمان یا پس از گذراندن واحدهای درسی، کار بر روی رساله خویش را آغاز می کنند. یک رساله دکتری شهرسازی باید به طور مشخص خلأ نظری را پر کند و علم شهرسازی را با توجه به نیازهای نظری موجود گسترش دهد.

هدف از تحصیل رشته شهرسازی (کد 2503) در مقطع دکتری:

هدف دوره دکتری شهرسازی، به عنوان بالاترین سطح آموزشی شهرسازی، تربیت افراد متخصصی است که به تولید دانش و گسترش مرزهای آن پرداخته و از طریق پژوهش و انتقال دانش به حرفه، به بهبود و ارتقاء کیفیت محیط بپردازند، بنابراین توجه به رابطه بین حرفه و رشته شهرسازی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

طبق مصوبه شورای برنامه ریزی آموزش دانشگاه تهران، هدف رشته شهرسازی در مقطع دکتری موارد زیر است:

– گسترش دانش و نظریه پردازی در مطالعات جهانی مربوط به شهر و شهرسازی

– تربیت نیروی انسانی متخصص جهت برطرف کردن نیازهای کشور در امر آموزش و پژوهش با توجه به دانش و مهارت های دانش آموختگان

– تربیت نیروی انسانی متخصص جهت تقویت حرفه و ارتقاء وضعیت شهرسازی کشور با توجه به نظام ارزشی، تاریخ، فرهنگ و مسائل خاص کشور

آینده شغلی و بازار کار مربوط به فارغ ­التحصیلان رشته شهرسازی (کد 2503) در مقطع دکتری (اعم از شغل ­های دولتی و خصوصی و اجرایی):

بازار کار مربوط به فارغ التحصیلان رشته شهرسازی بسیار متنوع است که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ـ تدریس در دانشگاه ها و مراکز آموزشی و عضو هیئت علمی

ـ اشتغال در وزارت راه و شهرسازی، مراکز تحقیقاتی مسکن و شهرسازی، شهرداری ها، سازمان زیباسازی شهری، بنیاد مسکن و…

همچنین دانش آموختگان رشته شهرسازی می توانند در بخش خصوصی به فعالیت بپردازند.

توضیحی در رابطه با تعداد کل واحدهایی که در مقطع دکتری رشته شهرسازی (کد 2503) باید گذرانده شود (واحدهای تئوری و دوره مربوط به انجام رساله):

رشته شهرسازی در این مقطع شامل 18 واحد درسی (12 واحد اصلی و 6 واحد اختیاری) و 18 واحد رساله است. واحدهای اصلی از شش درس 2 واحدی و واحدهای اختیاری از سه درس 2 واحدی تشکیل شده که عموماً واحدهای اختیاری در هر دانشگاه از پیش تعیین شده هستند.

نام دروس تئوری که عموماً دانشجو در مقطع دکتری رشته شهرسازی (کد 2503) می­گذراند:
واحدهای اصلی: اندیشه های فلسفی شهر، نظریه های جدید شهرسازی، شهرسازی و فرهنگ اسلامی، روش های کمّی و کیفی پیشرفته در شهرسازی، توسعه شهری پایدار و روش تحقیق پیشرفته.

واحدهای اختیاری: شهرسازی تطبیقی، نظریه ها و تحولات برنامه ریزی ملی و منطقه ای، نظریه ها و تحولات برنامه ریزی مسکن، فناوری اطلاعات در شهرسازی، نظریه ها و تحولات مدیریت شهری، جهانی شدن و شهر، سمینار تحلیل مسائل شهری ایران، نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری، نظریه ها و روش های ارزیابی در شهرسازی و شهرسازی معاصر ایران (به عنوان مثال در سال های اخیر در دانشگاه تهران درس های جهانی شدن و شهر، نظریه ها و تحولات برنامه ریزی ملی و منطقه ای و سمینار تحلیل مسائل شهری ایران).

دو نکته را باید مد نظر داشت: اول اینکه هر چند سرفصل ها و محتوای دروس در دانشگاه های مختلف یکسان هستند ولی ممکن است اسامی واحدها تغییراتی داشته باشند و دوم اینکه به نظر می رسد واحدهای درسی در سال های آینده تغییراتی خواهند داشت.

keyboard_arrow_up