شامل گرایش های:
#سلولی و مولکولی #ژنتیک مولکولی #میکروبیولوژی #زیست فناوری میکروبی

معرفی رشته­ های مجموعه زیست­ شناسی در مقطع دکتری:

در این بخش اطلاعات مربوط به رشته­ های مجموعه زیست­ شناسی در گرایش­ های زیست شناسی سلولی و مولکولی (کد 2226)، ژنتیک مولکولی (کد 2228) و میکروبیولوژی (کد 2229) در مقطع دکتری ارائه خواهد شد:

معرفی رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی (کد 2226) در مقطع دکتری:

دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی، به جنبه های نظری و پژوهشی ساختار و عملکرد سلول ها و مطالعه مباحث مرتبط با سلول، درشت مولکول ها، تعاملات مولکولی فعالیت های زیستی در بین سیستم های مختلف درون سلولی می پردازد. این رشته بر تعامل بین سلول های مختلف بدن از جمله ماهیتDNA ، RNA و سنتز پروتئین تأکید دارد.

زیست شناسی سلولی و مولکولی تعامل زیست شناسی سلولی، بیوشیمی و ژنتیک است. زیست ‌شناسی مولکولی نقش مهمی در درک شکل ‌گیری، فعالیت و تنظیم قسمت‌ های مختلف یک سلول ایفا می‌ کند که می ‌تواند برای تعیین دقیق اهداف داروهای جدید، تشخیص بیماری‌ ها و درک فیزیولوژی سلول مورد استفاده قرار گیرد. در دوره دکتری چگونگی تنظیم تعاملات و عوامل مؤثر بر بیان ژن ها را برای بیان درک بهتر عملکرد سلول ها و موجودات زنده، مورد مطالعه و ارزیابی قرار می دهد.

هدف از تحصیل رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی (کد 2226) در مقطع دکتری:

هدف این رشته تربیت افراد متخصص آشنا با مفاهیم بنیادی زیست شناسی سلولی و مولکولی به منظور پژوهش در زمینه های مورد نیاز مراکز تحقیقاتی و تأمین اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها می باشد. از دیگر اهداف این رشته شناسایی ساختار و عملکرد ژن و ژنتیک مولکولی، بوده ‌است همچنین به تازگی کارهای زیادی در رابطه با ارتباط زیست‌ شناسی مولکولی با علم کامپیوتر در بیوانفورماتیک و آمار زیستی انجام گرفته ‌است.

آینده شغلی و بازار کار مربوط به فارغ­ التحصیلان رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی (کد 2226) در مقطع دکتری (اعم از شغل­ های دولتی، خصوصی و اجرایی):

بازار کار دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی در مؤسسات آموزش عالی، آزمایشگاه های تحقیقاتی نظیر انستيتو پاستور، آزمایشگاه های تشخیص طبی و ژنتیک، وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات پژوهشی مرتبط با حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی، مراکز ذخایر ژنتیکی کشور، صنایع غذایی و دارویی، مؤسسات مرتبط با زیست فناوری، مركز تحقيقات ژنتيك و تكنولوژي زيستي، مركز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم و مركز تحقيقات پليمر و … می باشد.

معرفی رشته ژنتیک مولکولی (کد 2228) در مقطع دکتری:

تمرکز اصلی ژنتیک مولکولی بررسی سطح مولکولی عملکرد و ساختار ژن هاست. متخصصان ژنتیک مولکولی تکامل و وراثت ژن ها را مطالعه می کنند. آن ها در مورد چگونگی كنترل ژن ها و رشد موجودات كنجكاو هستند. بررسی چگونگی جابجایی ژن‌ها از نسلی به نسل دیگر، به فهم بهتر زیست ‌شناسی رشد و جهش ژنتیکی کمک می‌کند. مطالعه کروموزوم‌ ها و بیان ژن از یک ارگانیسم می ‌تواند درک و فهمی از وراثت، تنوع ژنتیکی و جهش‌ ها را ایجاد کند. ژنتیک مولکولی با به کار گرفتن روش های ژنتیکی و زیست ‌شناسی مولکولی سعی دارد تا عملکرد و فعل و انفعالات بین ژن ها را شناسایی کند.

هدف از تحصیل رشته ژنتیک مولکولی (کد 2228) در مقطع دکتری:

از نخستین اهداف ژنتیک مولکولی، شناخت اساس مولکولی جهش های منتهی به بیماری های ژنتیکی و استفاده از این اطلاعات در بهبود روش های تشخیص و درمان بیماری های ژنتیکی است. از اهداف دیگر این رشته آشنایی با جزئیات ساختار و عملکردهای مولکول DNA و نیز مکانیسم های مولکولی تغییر ماده وراثتی و کلید رمز ژنتیکی می باشد. همچنین مباحثی مانند مکانیسم های مولکولی تعمیر DNA و طرح بین المللی ژنوم انسان هدف های دیگر این رشته را شامل می شوند.

آینده شغلی و بازار کار مربوط به فارغ ­التحصیلان رشته ژنتیک مولکولی (کد 2228) در مقطع دکتری (اعم از شغل ­های دولتی و خصوصی و اجرایی):

شرکت های دانش بنیان و استارتاپ های حوزه علوم زیستی و ژنتیک، آزمایشگاه های تحقیقاتی ژنتیک، تدریس در مؤسسات آموزشی، آزمایشگاه های ژنتیک پزشکی، مؤسسات تحقیقات کشاورزی و اصلاح نباتات، واکسن سازی، پزشکی قانونی.

معرفی رشته میکروبیولوژی (کد 2229) در مقطع دکتری:

میکروبیولوژی علم مطالعه ارگانیسم های میکروسکوپی، مانند باکتری ها، ویروس ها، آرکئاها و قارچ هاست. این پروژه نیاز به تحقیقات پایه ای در سایر مباحث زیست شناسی مانند بیوشیمی، زیست شناسی مولکولی، اکولوژی، تکامل، فیزیولوژی و تحقیقات آزمایشگاهی بر میگروارگانیسم ها دارد. در میکروبیولوژی ارتباط میکروارگانیسم ها با خودشان و همچنین با موجودات عالی تر مانند انسان، حیوانات و گیاهان مورد بررسی قرار می گیرد. بدون شک نمی توان به نقش مهم میکروارگانیسم ها در هستی اعتقاد داشت و از اهمیت کاربرد رشته میکروبیولوژی که به بررسی میکروارگانیسم ها می پردازد، غافل ماند .دانشجویان مقطع دکتری میکروبیولوژی بخش بزرگی از وقت خود را به تحقیق و پژوهش اختصاص می دهند.

هدف از تحصیل رشته میکروبیولوژی (کد 2229) در مقطع دکتری:

هدف اصلی دوره میکروبیولوژی در مقطع دکتری ایجاد یک محقق خودآموز است، که در طرح های تجربی و متدولوژی های پیشرفته موجود و در حال تغییر در میکروبیولوژی مهارت و تخصص دارد. از دیگر اهداف این رشته مبارزه با میکروارگانیسم های خطرناک و بیماری زا که حیات انسان ها، حیوانات و گیاهان را به خطر می اندازند است که یک میکروبیولوژیست با شناخت مسیر ایجاد بیماری می تواند آن را متوقف کرده و از بروز یا پیشروی بیماری جلوگیری کند. همچنین از اهداف میکروبیولوژی چگونگی استفاده بهینه از میکروارگانیسم ها می باشد.

آینده شغلی و بازار کار مربوط به فارغ ­التحصیلان رشته میکروبیولوژی (کد 2229) در مقطع دکتری (اعم از شغل ­های دولتی و خصوصی و اجرایی):

فارغ التحصیلان میکروبیولوژی می توانند در سازمان های آموزشی و تحقیقاتی مانند مدارس، دانشگاه ها، بخش های کشاورزی و بیوتکنولوژی کار کنند و در تحقیقات کاربردی و پایه ای شرکت نمایند. همچنین می توانند حرفه خود را در میکروبیولوژی پزشکی در بیمارستان ها، آزمایشگاه های پاتولوژی خصوصی و خدمات بهداشتی درمانی شروع کنند. فارغ التحصیلان این رشته در بخش های پیشرفته صنعت بیوتکنولوژی، بیوانفورماتیک و در زمینه های مختلف میکروبیولوژی و علوم غذایی می توانند کار کنند

keyboard_arrow_up