شامل گرایش های:
#بیوسیستماتیک #فیزیولوژی جانوری #تکوینی

معرفی رشته­ های زیست ­شناسی جانوری در مقطع دکتری:

در این بخش اطلاعات مربوط به رشته­ های زیست شناسی جانوری در گرایش ­های زیست شناسی جانوری ـ فیزیولوژی (کد 2223) و زیست شناسی جانوری ـ سلولی و تکوینی (کد 2225) در مقطع دکتری ارائه خواهد شد:

معرفی رشته زیست شناسی جانوری ـ فیزیولوژی (کد 2223) در مقطع دکتری:

دوره دکتری رشته زیست شناسی جانوری ـ فیزیولوژی از دوره های نظام آموزش عالی و بالاترین دوره آموزش است. فیزیولوژی جانوری جزء گرایش های زیست شناسی جانوری و یکی از مهمترین شاخه های بیولوژی است که به مطالعه حیاتی موجود زنده، اندام ها، بافت ها، سلول ها و عناصر سلولی می پردازد.

فیزیولوژی علمی تجربی است که فیزیولوژیست ها مشاهداتشان را به صورت کمّی و کیفی بیان می کنند. یک فیزیولوژیست برای ثبت و اندازه گیری مشاهداتش از ابزارها و دستگاه های خیلی پیچیده استفاده می کند. فیزیولوژی با علوم آناتومی، هیستولوژی، مورفولوژی در ارتباط است.

هدف از تحصیل رشته زیست شناسی جانوری ـ فیزیولوژی (کد 2223) در مقطع دکتری:

هدف از تحصیل در رشته زیست شناسی جانوری ـ فیزیولوژی تربیت افرادی است که با تسلط بر دانش علوم جانوری و علوم دیگر بتوانند نیروهای کارآمد و نیازهای تخصصی مراکز آموزشی و پژوهشی کشور را تأمین نمایند. به عبارت دیگر تربیت مدرس، محقق و ارائه خدمات پژوهشی و همچنین ارائه فرصت های منحصر به فرد برای یادگیری تجربی، تکنیک های تحقیقاتی بنیادی است.

آینده شغلی و بازار کار مربوط به فارغ­ التحصیلان رشته زیست شناسی جانوری ـ فیزیولوژی (کد 2223) در مقطع دکتری (اعم از شغل­ های دولتی، خصوصی و اجرایی):

ـ فارغ التحصیلان دوره دکتری زیست شناسی جانوری ـ فیزیولوژی می توانند در جایگاه هیئت علمی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به تدریس بپردازند یا در مراکز تحقیقاتی و بخش های پژوهشی دانشگاه ها و سازمان ها برای تحقیق و پژوهش در علوم جانوری جذب شوند.

ـ مراکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم،

ـ مرکز تحقیقاتی فیزیولوژی قلب و عروق و اعصاب و همچنین انستیتو پاستور و …

توضیحی در رابطه با تعداد کل واحدهایی که در مقطع دکتری رشته زیست شناسی جانوری ـ فیزیولوژی (کد 2223) باید گذرانده شود (واحدهای تئوری و دوره مربوط به انجام رساله):

تعداد کل واحدهای دوره دکتری رشته زیست شناسی جانوری ـ فیزیولوژی به شرح زیر است:

دروس تئوری: 18 واحد

رساله: 18 واحد

مجموع واحدها: 36 واحد

طول دوره دکتری رشته زیست شناسی جانوری ـ فیزیولوژی 8 نیمسال است که نهایتاً با نظر شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده می توان یک نیمسال به آن اضافه کرد.

دانشجویان دوره دکتری موظف هستند که در دو یا حداکثر سه نیمسال تحصیلی دروس تخصصی نظری و عملی را که شامل 18 واحد می شود، بگذرانند. دانشجویان بعد از گذراندن دروس تخصصی وارد مرحله پژوهشی شده و به تدوین مقاله ISI مشغول می شوند. موضوع رساله باید به گونه ای انتخاب شود که با حوزه های فیزیولوژی جانوری مرتبط و تلاشی برای بهبود مشکلات کشور باشد. رساله باید محقق را به دستاورد جدیدی برساند.

معرفی رشته زیست شناسی جانوری ـ سلولی و تکوینی (کد 2225) در مقطع دکتری:

رشته زیست شناسی جانوری ـ سلولی و تکوینی یکی از شاخه های علم بیولوژی است. علمی نسبتاً وسیع است که در آن مباحث مبانی بیولوژی سلولی و مولکولی، بافت شناسی و جنین شناسی مولکولی و تحلیلی و سایر نظام های زیستی و غیرزیستی، مکانیسم های رشد و نمو سلول و جنین جانوران مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.

هدف از تحصیل رشته زیست شناسی جانوری ـ سلولی و تکوینی (کد 2225) در مقطع دکتری:

هدف تحصیل در این رشته تربیت افرادی متعهد، متخصص و کارآمد در زمینه های مختلف تحقیقاتی پزشکی، سلول های بنیادی، سلول درمانی، داروسازی، محیط زیست و همچنین تربیت افرادی است که با تسلط بر دانش علوم جانوری و علوم دیگر بتوانند به عنوان نیروهای کارآمد نیازهای تخصصی مراکز آموزشی و پژوهشی کشور را تأمین نمایند.

آینده شغلی و بازار کار مربوط به فارغ ­التحصیلان رشته زیست شناسی جانوری ـ سلولی و تکوینی (کد 2225) در مقطع دکتری (اعم از شغل ­های دولتی، خصوصی و اجرایی):

فارغ التحصیلان رشته زیست شناسی جانوری ـ سلولی و تکوینی می توانند در مراکز صنعتی و پژوهشی، انستیتوهای تحقیقاتی داروسازی، سرم سازی، زیست فناوری و مراکز تحقیقاتی در زمینه ناباروری، ژنتیک، نانوفناوری و ‌علوم پزشکی جذب شوند. همچنین سایر مراکز مرتبط با علوم زیستی از خدمات فارغ التحصیلان استفاده می نمایند. علاوه بر آن می توانند در دانشگاه ها و مدارس نیز به تدریس بپردازند

توضیحی در رابطه با تعداد کل واحدهایی که در مقطع دکتری رشته زیست شناسی جانوری ـ سلولی و تکوینی (کد 2225) باید گذرانده شود (واحدهای تئوری و دوره مربوط به انجام رساله):

تعداد کل واحدهای دوره دکتری رشته زیست شناسی جانوری ـ سلولی و تکوینی به شرح زیر است:

دروس تخصصی: 14 واحد

رساله: 22 واحد

مجموع واحدها: 36 واحد

طول دوره دکتری رشته زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینی 8 نیمسال است که نهایتاً با نظر شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده می توان یک نیمسال به آن اضافه کرد.

دانشجویان دوره دکتری موظف هستند که در دو یا حداکثر سه نیمسال تحصیلی دروس تخصصی نظری و عملی را که شامل 14 واحد می شود، بگذرانند. دانشجویان بعد از گذراندن دروس تخصصی وارد مرحله پژوهشی شده و به تدوین مقاله مشغول می شوند. موضوع رساله باید به گونه ای انتخاب شود که با حوزه های زیست شناسی جانوری سلولی و تکوینی مرتبط و تلاشی برای بهبود مشکلات زیست شناسی جانوری کشور باشد. رساله باید محقق را به دستاورد جدیدی برساند

keyboard_arrow_up