معرفی رشته بیوشیمی (کد 2227) در مقطع دکتری:

این واقعیت که تمامی فرایندهایی که در داخل بدن موجودات زنده اتفاق می افتد به واسطه فعالیت مولکول ها یا ماکرومولکول هاست، ضرورت بررسی علم زیست شناسی از دیدگاه شیمیایی را روشن می سازد و در نهایت علم بیوشیمی پاسخی برای این نیاز است. در اینجا می توان به آنزیم ها اشاره کرد که از مهمترین اجزای هر سیستم زنده هستند. اغلب داروهایی که برای بیماری های متفاوت تجویز می شود در واقع اثر مهاری یا افزایشی بر فعالیت یک آنزیم یا پروتئین خاص دارند. همچنین رشته بیوشیمی در شناسایی و سنجش میزان بسیاری از مواد شیمیایی از طریق بیوسنسورها کاربرد دارد.

رشته بیوشیمی را که جزء علوم پایه است، می توان شاخه ای از علم وسیع زیست شناسی سلولی و مولکولی دانست؛ با این تفاوت که در این علم ماهیت شیمیایی فرایندهای زیستی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد و برای چالش های موجود پیش روی بشر از کاربرد همزمان زیست شناسی و شیمی بهره گرفته می شود.

هدف از تحصیل رشته بیوشیمی (کد 2227) در مقطع دکتری:

از اهداف مهم دوره دکتری رشته بیوشیمی، تأمین هیئت علمی برای مراکز آموزشی و پژوهشی و تربیت افرادی است که دارای تفکری خلاق بوده تا بتوانند مشکلات علمی جامعه در آن حیطه را درک کرده و به حل آن بپردازند. نوآوری، ایجاد زیرساخت های علمی تولید دانش فنی در حوزه های مختلف پزشکی (شامل داروسازی، صنایع تشخیصی، درمان های نوین و…) و غیرپزشکی و همچنین گسترش مرزهای دانش بیوشیمی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و رسالت ویژه فارغ التحصیلان این رشته را تشکیل می دهد. در این زمینه دانشجویان دکتری رشته بیوشیمی به واسطه طولانی بودن زمان پروژه و در نتیجه بزرگتر و ناشناخته تر بودن آن با چالش های متعددی مواجه می شوند اما اگر از این فرصت استفاده کرده و توانایی خلاقیت و نوآوری خود را پرورش دهند، می توانند در آینده با قدرت بیشتری به حل معضلات علمی در حوزه تحصیلی خود بپردازند.

آینده شغلی و بازار کار مربوط به فارغ­التحصیلان رشته بیوشیمی (کد 2227) در مقطع دکتری (اعم از شغل­ های دولتی و خصوصی و اجرایی):

مهمترین حوزه کاری فارغ التحصیلان دکتری رشته بیوشیمی در ایران، عضویت هیئت علمی در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها بوده است اما اشباع شدن ظرفیت پذیرش هیئت علمی دانشگاه ها از یک سو و گسترش کاربرد علم بیوشیمی در حل معضلات روزافزون حوزه پزشکی و صنعت و… از سوی دیگر منجر شده تا اغلب فارغ التحصیلان دکتری این رشته به عنوان نیروی تحقیق و توسعه در صنایع مختلف به خصوص شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه پزشکی و تحقیقاتی جذب شوند. از این رو ضرورت پرورش خلاقیت و نوآوری در دانشجویان دکتری رشته بیوشیمی بیش از پیش نمایان می شود.

توضیحی در رابطه با تعداد کل واحدهایی که در مقطع دکتری رشته بیوشیمی (کد 2227) باید گذرانده شود (واحدهای تئوری و دوره مربوط به انجام رساله):

طول دوره دکتری رشته بیوشیمی، طبق آیین نامه آموزشی و پژوهشی دوره دکتری مصوب شورای عالی برنامه ریزی حداکثر 4 سال است و دارای دو مرحله آموزشی و پژوهشی است. لازم به ذکر است که برحسب طولانی بودن امور پژوهشی رساله دانشجو و بنا به تقاضای استاد راهنما 3 نیمسال می تواند به حداکثر دوره تحصیل دانشجو اضافه شود. در مرحله آموزشی، 12 واحد درسی در 6 درس دو واحدی ارائه می شود. این مجموعه 12 واحدی به علاوه 2 واحد سمینار مجموعه دروس لازم مرحله آموزشی را تشکیل می دهند.

این مرحله از تحصیل با گذراندن آزمون جامع که طبق آیین نامه انجام می گیرد به پایان می رسد. در مرحله پژوهشی، دانشجویانی که مرحله آموزشی را به اتمام رسانده اند، به طور رسمی کار پژوهشی خود را آغاز می کنند. مرحله پژوهشی حداقل با ارائه پذیرش یک مقاله در یک مجله پژوهشی معتبر که دارای نمایه بین المللی باشد و تدوین رساله و دفاع از آن پایان می پذیرد. ارزش رساله 22 واحد درسی است.

keyboard_arrow_up