معرفی رشته آمار (کد 2232) در مقطع دکتری:

علم آمار را می ­توان به زبان ساده، پیشگویی بر اساس اعداد و ارقام دانست. به عبارت دیگر یک آماردان می‌تواند بر اساس مجموعه اطلاعات عددی و بر مبنای مدل‌های ریاضی و مدل‌های نظریه احتمال، پیشگویی کند. یعنی به یاری اطلاعات گذشته، نحوه رفتار یک فرایند را پیش‌بینی نماید. از همین رو می‌توان گفت که علم آمار نتیجه‌گیری از جزئیات یا رسیدن از جزء به کل است. مقطع دکتری رشته آمار گامی فراتر برداشته و شاخه ­های ریاضیات پیشرفته را با مفاهیم استنباطی و احتمال پیشرفته تلفیق نموده تا دانشجویان رشته آمار اغلب روش‌های آماری را با بهره‌گیری از ریاضیات مطالعه کرده و بهبود بخشند و در تحقیقات آماری نیز غالباً سؤالات ریاضیاتی را مطرح نمایند. گرایش­ه ای مختلف در رشته آمار شامل آمار و بیم­ سنجی می­باشد.

هدف از تحصیل رشته آمار (کد 2232)در مقطع دکتری:

دوره دکتری رشته آمار بالاترین مقطع تحصیلی دانشگاهی است که به اعطای مدرک دکتری آمار(PHD) می­انجامد و مجموعه­ ای هماهنگ از فعالیت­ های آموزشی و پژوهشی می باشد که برنامه آن با اهداف زیر تهیه گردیده است:

الف) تربیت افراد متخصص برای انجام وظیفه در نهادهای آموزشی و پژوهشی کشور؛

ب) نوآوری و ارتقای سطح آمار علمی در کشور.

آینده شغلی و بازار کار مربوط به فارغ­التحصیلان رشته آمار (کد 2232) در مقطع دکتری (اعم از شغل ­های دولتی و خصوصی و اجرایی):

فرصت­ هاي شغلي براي دارندگان مدرک آمار مساعد مي­باشد هر چند بسياري از اين مشاغل با عنوان آمارگر شناخته نمي­شوند. اين مسئله به­خصوص در مورد مشاغلي که با تجزيه و تحليل و تفسير داده ­هاي به­ دست آمده از علوم ديگر مانند اقتصاد، زيست­ شناسي، روانشناسي يا مهندسي سروکار دارند، صدق مي­ کند. در ميان فارغ­التحصيلان مقطع کارشناسی يا کارشناسی ارشد رشته آمار، افرادي که در رشته­هاي مربوطه مانند امور مالي، مهندسي يا رايانه­اي از آشنايي کاملي برخوردار باشند، در يافتن مشاغل مربوط به رشته تحصيلي­شان از شانس بالاتري برخوردارند.

شرکت­ هاي دولتي بسياري از آمارگران را در رشته­ هاي جمعيت ­شناسي و سرشماري نفوس، کشاورزي، بررسي ­هاي مربوط به مصرف­ کننده و توليد­کننده، تأمين اجتماعي، مراقبت­هاي بهداشتي و کيفيت محيط زيست استخدام مي­ کنند.

آمارگران کارشناسی ارشد يا دکتري به منظور کنترل کيفي توليدات گوناگون مانند توليدات دارويي، وسايط نقليه موتوري، مواد شيميايي و غذايي توسط شرکت­هاي توليدي استخدام مي ­شوند. سازندگان وسايل نقليه به منظور ارتقاي کيفيت خودرو، کاميون و ديگر توليدات و رقابت در صحنه بين­ المللي با کمک آمارگران طرح­هاي آزمايشي را اجرا مي­ کنند. آمارگراني که در علوم مهندسي و فيزيکي اطلاعاتي دارند مي­توانند در امور تحقيقات و توسعه با همکاري ديگر دانشمندان و مهندسان به بهبود طرح و توليد پرداخته و کيفيت ثابتي را براي توليدات جديد تضمين کنند. بعضي از آنان در ارتباط با توليد برنامه­ هاي نرم­ افزاري آماري در شرکت­ه اي توليد نرم افزارهاي رايانه­ا ي، فرصت­ هاي شغلي مناسبي را مي­ يابند.

در شرکت­ هاي تجاري به منظور پيش­بيني ميزان فروش، تحليل شرايط تجاري و حل مسائل مديريتي به منظور افزايش سوددهي به کارمنداني که در علوم آمار سررشته داشته باشند اعتماد زيادي مي­ شود.

در ضمن، مراکز مشاوره ­اي به صورت روزافزوني خدمات آماري پيشرفت ه­اي را به ديگر مشاغل ارائه مي­ دهند. به علت کاربرد وسيع رايانه در اين رشته، آمارگران تمام صنايع بايد در برنامه نويسي رايانه ­اي مهارت کافي داشته و در به­ کارگيري نرم ­افزارهاي آماري از دانش خوبي برخوردار باشند.

توضیحی در رابطه با تعداد کل واحدهایی که در مقطع دکتری رشته آمار (کد 2232) باید گذرانده شود (واحدهای تئوری و دوره مربوط به انجام رساله):

طول دوره و شكل نظام آموزشی رشته آمار مطابق آيين­ نامه مصوب وزارت علوم است كه در حال حاضر حداقل آن 4 سال تحصيلي و حداكثر آن 5 سال تحصيلي مي­باشد. نظام رشته آمار آموزشي و پژوهشي مي­باشد. 2 سال اول را آموزش ديده سپس به تحقيق و نگارش پايان­نامه مي ­پردازند. دانشجو در مرحله آموزشی موظف می­باشد که حداقل 24 واحد درسی بگیرد که 12 واحد آن حالت الزامی دارد (دروس پایه پیشرفته برای تخصص در آمار و احتمال نظری یا کاربردی) و 12 واحد باقی بر اساس نظر گروه ارائه می­شود و ممکن است سال به سال تغییر کند. همچنین تعداد واحدهای پژوهشی نیز 24 واحد می ­باشد.

نام دروس تئوری که عموماً دانشجو در مقطع دکتری رشته آمار (کد 2232) می­گذراند:
گرفتن حداقل 12 واحد از دروس استنباط آماری پیشرفته (1) و (2) «هرکدام 4 واحد»، احتمال (2) «4 واحد»، مدل­ های خطی (2) «4 واحد» و فرایندهای تصادفی پیشرفته (1) «4 واحد» الزامی می­ باشد.

لازم به ذکر است که دروس استنباط آماری پیشرفته (1) و (2) دارای پیش­نیاز استنباط آماری(1) و(2) کارشناسی ارشد، احتمال (2) دارای پیش­نیاز احتمال (1) کارشناسی ارشد، مدل­های خطی (2) دارای پیش­نیاز مدل­های خطی (1) کارشناسی ارشد و فرایندهای تصادفی پیشرفته (1) دارای پیش­نیاز فرایندهای تصادفی (2) کارشناسی ارشد می­ باشد.

همچنین 12 واحد باقیمانده که دارای موضوع­ های گوناگون آمار و احتمال می­باشد و انتخابی و بنابر صلاحدید گروه ارائه می­ گردد به قرار زیر می ­باشند.
1-فرایندهای تصادفی پیشرفته (2)؛ پیش­نیاز: فرایندهای تصادفی پیشرفته (1) و تعداد واحد: 4

2-مارتینگل­ ها؛ پیش­نیاز: احتمال (2) و تعداد واحد: 4

3-سری­ های زمانی پیشرفته؛ پیش­نیاز: احتمال (2) و تعداد واحد: 4

4-آنالیز چندمتغیره گسسته؛ پیش­نیاز: روش­ های چندمتغیره گسسته و تعداد واحد: 4

5-نظریه پایایی؛ پیش­نیاز: استنباط آماری پیشرفته (2) و تعداد واحد: 4

6-قضایای حدی آمار؛ پیش­نیاز: احتمال (1) و احتمال پیشرفته و تعداد واحد: 4

7-همگرایی ضعیف؛ پیش­نیاز: احتمال (1) و تعداد واحد: 4

8-آنالیز چندمتغیره (1)؛ پیش­نیاز: روش­های چندمتغیره پیوسته و تعداد واحد: 4

9- آنالیز چندمتغیره (2)؛ پیش­نیاز: آنالیز چندمتغیره (1) و تعداد واحد: 4

10-مدل­ های خطی (1)؛ پیش­نیاز: رگرسیون، طرح­های آزمایش، آنالیز چندمتغیره (1) و تعداد واحد: 4

11- مدل­ های خطی (2)؛ پیش­نیاز: مدل­ های خطی (1) و استنباط آماری (2) و تعداد واحد: 4

12-مباحث پیشرفته در برنامه ریزی تصادفی (4 واحد)

13-آمارهای فضایی که فقط در دانشگاه تربیت مدرس ارائه می ­شود.

14-مباحث پیشرفته در نظریه تصمیم (4 واحد)

15-مباحث پیشرفته در آمار بیز (4 واحد)

16-مباحث پیشرفته در نظریه ناپارامتری (4 واحد)

17-مباحث پیشرفته در آنالیز داده­ها (4 واحد)

مرحله پژوهشی بعد از اتمام مرحله آموزشی شروع می­ شود. در این مرحله دانشجو با سرپرستی یکی از استادان، تحت نظر کمیته­ ای، در یکی از زمینه­ های آمار به انجام پژوهش می­پردازد. این پژوهش باید به کشف و نوآوری در آن زمینه که قابل چاپ در نشریات معتبر باشد منجر گردد و به ­صورت رساله دکتری آمار نوشته شود.