شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، یکی از شرکت‌های زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی است که وظیفه نگهداری و تعمیر و هم‌چنین بهره‌برداری از شبکه راه‌آهن ایران را برعهده دارد.

تاریخچه

این شرکت، سهامی خاص است که به موجب قانون مصوب مجلس شورای ملی ایران در ۱۶ اسفند ۱۳۵۵ تأسیس گردیده و در این اساسنامه شرکت نامیده شده‌است.

در این اساسنامه آمده‌است:

شرکت راه‌آهن ایران، شرکتی است وابسته به وزارت راه و ترابری که به صورت بازرگانی اداره شده و کلیه عملیات خود را بر طبق مفاد این اساسنامه ودر مواردی که در اساسنامه تعیین تکلیف نشده باشد طبق مقررات قانون تجارت عمل خواهد نمود.

مدت شرکت نامحدود و مرکز آن تهران می‌باشد.

شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.

سرمایه اولیه شرکت ده میلیارد ریال است که کلاً متعلق به دولت می‌باشد و ازمحل دارایی راه‌آهن دولتی ایران تأمین می‌گردد.