استخدام امور مالیاتی

سازمان امور مالیاتی ایران یکی از سازمان‌های وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی است. از جمله وظایف این سازمان اصلاح و دگرگونی نظام مالیاتی و مکانیزه نمودن سیستم مالیاتی ایران و اجرای مالیات بر ارزش افزوده است. در راستای اجرای ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات دریک سازمان واحد، سازمان امور مالیاتی ایران در سال ۱۳۸۱ به صورت یک مؤسسه دولتی و زیر نظر وزیر اقتصاد و دارایی ایجاد گردید و از طریق آزمون سراسری استخدام اداره مالیات، جهت استخدام اقدام می نماید.

با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی در معاونت امور مالیاتی و بخش و حوزه‌های مالیاتی به این سازمان منتقل گردید.

این سازمان یکی از پردرآمدترین سازمان‌های دولتی در ایران بوده و از سال ۱۳۹۴ تاکنون با پیشی گرفتن از شرکت ملی نفت اولین واریزکننده به خزانه ایران می‌باشد؛ به طوری که در بودجه‌بندی سالیانه درصد بسیار بالایی از درآمدهای وزارت امور اقتصادی و دارایی و بودجه جاری ایران به وسیلهٔ این سازمان حاصل می‌شود.

وظایف و اختیارات اداره مالیات

الف – تصدی کلیه امور راجع به اجرای مقررات انواع مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و سایر مالیات‌ها و تمام مراحل مربوط اعم از شناسایی مودیان، تشکیل پرونده و تنظیم شناسنامه‌های مالیاتی، تشخیص و مطالبه مالیات و حل اختلاف مالیاتی و وصول مالیات به طرق معمول یا از طریق عملیات اجرایی و سایر موارد مربوط به مالیات‌ها در چارچوب قوانین مالیاتی و سایر قوانین جاری ایران.
ب – مطالعه، بررسی و شناخت موانع نظام مالیاتی و برنامه‌ریزی جهت رفع آنها.
پ – اظهارنظر و ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه کلیه امور راجع به اجرای مقررات انواع مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و سایر مالیات‌ها.
ت – اظهار نظر و ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه تدوین سیاست‌ها و خط مشی‌های مالیاتی در اجرای وظایف قانونی مربوط.
ج – تنظیم سیاست‌های اجرایی برای اخذ مالیات در ایران و نظارت برحسن اجرای برنامه‌های مصوب.
چ- اتخاذ تدابیر لازم در خصوص چگونگی اجرای قوانین و مقررات مالیاتی از طریق تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستور العمل‌های لازم و طراحی نظام‌ها و روش‌های اجرایی برای تشخیص و وصول مالیات.
ح – اجرای دقیق و کامل و ارائه پیشنهادهای اصلاحی مورد نیاز در خصوص قوانین و مقررات مالیاتی ایران و نظارت برحسن اجرای آنها.
خ – طراحی، تدوین و اجرای پروژه‌های پژوهشی و اجرایی جهت بهبود وضع نظام مالیاتی ایران در زمینه‌هایی از قبیل اصلاح ساختار مالیاتی، ثبت نام و راهنمایی مودیان، گسترش خوداظهاری، انجام ممیزی‌های مؤثر، حسابداری مالیاتی، وصول و اجرا برای تسریع و تدقیق عملیات مالیاتی.
د- مطالعه، بررسی و پژوهش مداوم در زمینه قوانین و مقررات مالیاتی و ارائه پیشنهاد یا انجام اقدامات لازم برای اصلاح و تکمیل آن‌ها از طریق مراجع قانونی ذیربط.
ذ – مطالعه تطبیقی، بررسی و پژوهش مستمر در نظام‌های پیشرو مالیاتی کشورهای منتخب برای بهبود سیستم مالیاتی ایران.
ر- مطالعه و بررسی به منظور یافتن راه کارهای مناسب شناسایی منابع مالیاتی و افزایش و توسعه ظرفیت‌های مالیاتی ایران و پیشنهاد آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی.
ز – گرد آوری و پردازش اطلاعات و به‌کارگیری شماره‌های اقتصادی و ملی و کدپستی برای شناسایی واحدها و منابع مالیاتی و مشمولان قوانین و مقررات مالیاتی به منظور دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده در قانون و اجرای عدالت مالیاتی.
ژ- انجام مطالعات، بررسی، بهسازی و اصلاح ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی شاغل در امور مالیاتی برای اجرای وظایف محول شده و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز.
س – طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی لازم برای ارتقای کیفیت نیروی انسانی سازمان براساس نیازهای تعیین شده.
ش – طراحی، اجرا و بهسازی نظام جامع مالیاتی ایران و ایجاد شبکه اطلاعاتی فراگیر مکانیزه و استفاده از روش‌های نوین و ابزارهای پیشرفته برای تحقق درآمدهای مالیاتی.
ص – برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌های لازم برای افزایش بهره‌وری و کیفیت فعالیت‌های مالیاتی و کاهش هرچه بیشتر هزینه‌های مودیان در پرداخت مالیات.
ض – انجام مطالعات و بررسی‌های لازم و ارزشیابی مداوم عملکرد واحدهای مالیاتی و نیروی انسانی مربوط و هدایت و ارشاد آنها.
ط – آموزش و ارائه انواع خدمات به مودیان مالیاتی برای آشنایی آنان با تکالیف مربوط، انجام وظایف قانونی و پرداخت مالیات.
ظ – نظارت و بازرسی در جهات اخلاقی، اعمال و رفتار مأموران مالیاتی، کشف تخلفات و تقصیرات اداری آنان، تعقیب متخلفان و حصول اطمینان از عدالت مالیاتی، سلامت و شفافیت در انجام این امور با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ع – اظهار نظر در خصوص پیش‌نویس طرح‌ها، لوایح و تصویب‌نامه‌های طرح شده مربوط به امور مالیاتی برای وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع قانونی ذیربط.
غ – مطالعه و بررسی در جهت یافتن روش‌های مناسب هدایت و سیاستگذاری در امور دعاوی حقوقی، قضایی و کیفری مربوط به امور مالیاتی.
ف – انجام مطالعات اقتصادی مرتبط با مالیات و ارائه گزارش‌های تحلیلی و آماری مربوط به درآمدهای مالیاتی برای وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع قانونی ذیربط و همچنین استفاده از تحلیل‌های انجام شده در جهت بهبود وضع نظام مالیاتی در ایران.
ق – همکاری با موسسات داخلی و بین‌المللی در جهت تحقق مأموریت‌ها در چارچوب مقررات موضوعه.
ک- برنامه‌ریزی به منظور برقراری روابط مطلوب و مناسب بین عوامل وصول مالیات و مودیان و تعیین موازین خاص اخلاقی و رفتاری برای مأموران مالیاتی.
گ- تهیه آیین‌نامه‌های مورد نیاز پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات موضوعه برای تصویب در مراجع ذیصلاح.
ل – برآورد درآمدهای مالیاتی مربوط به هر سال و ارائه آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی برای درج در لایحه بودجه.
م – انجام سایر اقدامات ضروری و مورد نیاز برای تحقق اهداف سازمان.
ی- برنامه‌ریزی و تدوین دستورالعمل‌ها در زمینه قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح آن‌ها و همکاری با شورایعالی مبارزه با پولشویی
تقسیم‌بندی و ساختار

دانلود سوالات استخدامی اداره مالیات

سازمان امور مالیاتی ایران به بخش‌ها و دفاتر زیر تقسیم‌بندی می‌شود:

رئیس سازمان امور مالیاتی ایران
مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی
دفتر حوزه ریاست و امور بین‌الملل
دفتر مرکزی حراست
شورای عالی مالیاتی
دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری
دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر روابط عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی
دفتر گزینش
معاونت توسعه مدیریت و منابع
اداره کل ذی‌حسابی و امور مالی
دفتر بودجه و نوسازی اداری
اداره کل منابع انسانی و رفاه
اداره کل امور پشتیبانی
معاونت درآمدهای مالیاتی
دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی
دفتر حسابرسی مالیاتی
دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی
دفتر نظارت بر امور دادرسی مالیاتی
معاونت حقوقی و فنی مالیاتی
دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی
دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی
دفتر هماهنگی امور اجرایی طرح
دفتر طراحی و تحلیل نظام اطلاعات و فرایندهای مالیاتی (دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون سپاری)
معاونت فناوری‌های مالیاتی
اداره کل زیرساخت و شبکه
دفتر علوم داده‌های مالیاتی
دفتر فناوری اطلاعات و نرم‌افزار
دفاتر امور مالیاتی شهرها و استان‌ها

نحوه ثبت نام آزمون استخدامی اداره امور مالیاتی

داوطلبان و علاقه مندان واجد شرایط برای ثبت نام در آزمون استخدام مالیاتی، می توانند به صورت اینترنتی و از طریق سایت سنجش و آموزش کشور اقدام کرده و در آزمون شرکت کنند. داوطلبان علاقه مند به استخدام در جامعه مشاوران، که سابقه فعالیت در حوزه های مرتبط این سازمان را دارند، می توانند در آزمون ورودی انتخاب اعضای مشاوره رسمی، شرکت کرده و در صورت قبولی در آزمون و طی مراحل پذیرش و داشتن شرایط مورد نظر، حق عضویت در این سازمان را به دست بیاورند.

سازمان امور مالیاتی و‌ شغل های مورد نیاز

این سازمان عضو وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور می باشد که از جمله وظایف آن، اصلاح نظام مالیاتی و‌ مکانیزه کردن سیستم مالیاتی کشور و اجرای مالیات بر ارزش افزوده می باشد. این نهاد یکی از پر درآمد ترین ها در سازمان های دولتی به شمار می رود. از شغل های مورد نظر این سیستم میتوان به بازرس، حسابدار، حسابرس، کارشناس آمار، کارشناس امور اداری، کارشناس امور شرکت های دولتی، کارشناس برنامه و‌ بودجه، کارشناس تحلیل و تولید نرم افزار، کارشناس حقوقی و‌ کارشناس رهبری اقتصادی، اشاره نمود.

دانلود سوالات امور مالیاتی

شرایط عمومی استخدامی اداره امور مالیاتی

سازمان مالیاتی برای استخدام اشخاص، دارای شرایط عمومی، از جمله شرایط زیر می باشد:

داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
اعتقاد به دین اسلام یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قبول داشتن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نداشتن سو پیشینه کیفری
دارا بودن سلامت جسمی و روانی به تاییدیه وزارت بهداشت
نداشتن ممنوعیت استخدام در دستگاه های دولتی طبق رای مراجع ذیصلاح
ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت قانونی دائم برای آقایان
عدم اعتیاد به مواد مخدر و استفاده از دخانیات

شرایط اختصاصی اداره مالیات

این سازمان برای استخدام داوطلبان واجد شرایط، شرایطی اختصاصی در نظر گرفته که عبارتند از:
شرکت کنندگان باید مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر، در رشته های امور مالی و مالیاتی، حسابداری و حسابرسی، بازرگانی، اقتصادی، حقوقی، مدیریت های مالی، بازرگانی، دولتی، صنعتی و بانکی، داشته باشند.
داشتن حداقل معدل ۱۳ برای داوطلبان شرکت در آزمون.
افراد باید به مدت ده سال تمام وقت، سابقه اشتغال در یکی از رشته های حسابرسی، حقوق، مالی، محاسباتی و یا تدریس دروس محاسباتی و اقتصادی در دانشگاه ها و‌ مراکز علمی آموزشی را داشته باشند.

شرایط سنی داوطلبان استخدام در سازمان مالیاتی

داوطلبان باید دارای حداقل ۲۰ سال و حداکثر ۳۰ سال برای مقاطع تحصیلی کارشناسی و ۳۳ سال برای مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد باشند.
برای فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۵۰٪ و بالاتر و فرزندان آزادگانی که حداقل ۵ سال سابقه اسارت را داشته اند، شرایط سنی در نظر گرفته نمی شود.
داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و‌ تمام وقت در دستگاه های دولتی، از تاریخ ۲۲ بهمن سال ۵۷ مشغول به کار بودند، به میزان مدت خدمت غیر رسمی آنها، به حداکثر سن مجاز افزوده می شود.

مدارک لازم برای ثبت نام آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام آزمون استخدامی به شرح زیر می باشد:
تکمیل فرم‌ ثبت نام اینترنتی
فایل عکس ۴*۳ اسکن شده همراه با پشت نویسی اطلاعات فردی
تصویر آخرین مدرک تحصیلی
تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت قانونی دائم برای آقایان
مدرک ایثارگری یا معلولین عادی
تصویر آخرین قرارداد کاری
داوطلب باید تمامی این مدارک را طبق دستور، در سایت به نحوه صحیح و بدون اشتباه بارگزاری کند تا مدارک او، مورد قبول سایت و‌ سازمان جهت حضور در آزمون، قرار گیرد.

چگونه از زمان ثبت نام استخدام اداره امور مالیاتی مطلع شویم؟

ثبت نام و برگزاری آزمون مالیاتی، زیر نظر سازمان سنجش کشور انجام میگیرد که نحوه برگزاری و زمان بندی آنرا مشخص کرده و با انتشار اطلاعیه ای، جزئیات ثبت نام را به داوطلبان متقاضی اطلاع رسانی میکند. داوطلبان با مراجعه به سایت سنجش و آموزش، می توانند دفترچه آزمون را مطالعه کرده و‌ پس از اطلاع در خصوص شرایط و مدارک مورد نظر، اقدام به ثبت نام کرده و در صورت قبولی در آزمون به مرحله بعد یعنی مصاحبه کاری ورود می کنند.

دفترچه آزمون مالیات شامل چه موارد و اطلاعاتی می باشد؟

علاقه مندان به استخدام و داوطلبان میتوانند از طریق سایت، دفترچه آزمون استخدام را دریافت کرده و پس از مطالعه اقدام به ثبت نام و شرکت در آزمون کنند. این دفترچه شامل مواردی همچون: تاریخ و زمان ثبت نام آزمون، شرایط ثبت نام افراد متقاضی برای شرکت در آزمون، تبصره های مرتبط با شرایط آزمون، مدارک لازم جهت ثبت نام، زمان دریافت کارت و برگزاری آزمون و منابع و ضرایب سوالات آزمون می باشد.

دانلود سوالات استخدامی مالیات

معرفی منابع و‌ نمونه سوالات عمومی و‌ تخصصی برای موفقیت در آزمون استخدام سازمان امور مالیاتی

منابع و سوالات عمومی استخدامی این سازمان شامل مواردی چون: ریاضی و آمار مقدماتی، زبان انگلیسی عمومی، اطلاعات سیاسی و‌ اجتماعی و مبانی قانونی، زبان و ادبیات فارسی، هوش و توانمندی های ذهنی و فناوری اطلاعات می باشد که صد سوال چهار گزینه ای مطرح می شود.
منابع اختصاصی نیز شامل: قانون مالیات های مستقیم و‌مالیات بر ارزش افزوده، حسابداری و حسابرسی مالیاتی، حسابداری و حسابرسی، قوانین تجارت مدنی و‌ محسابات عمومی و بودجه است.

نحوه ورود سامانه آزمون استخدامی اداره مالیات

داوطلبان استخدام در مشاغل مرتبط سازمان مالیاتی، برای دریافت دفترچه و اطلاع از شرایط استخدام و‌ثبت نام، باید به سایت سنجش به آدرس sanjesh.org مراجعه کرده و مراحل زیر را انجام دهند:
انتخاب گزینه آزمون ورودی جامعه مشوران رسمی
پرداخت هزینه ثبت نام و تهیه کارت اعتباری
ورود به سامانه ثبت نام
تکمیل فرم ثبت نام
تایید نهایی و دریافت شماره پرونده

اعلام نتایج آزمون سازمان امور مالیاتی

داوطلبان پس از ورود به سامانه سنجش که در متن بالا نحوه انجام آن را توضیح دادیم، اقدام به دادن آزمون استخدامی کرده که در صورتی قبولی در آزمون، نتایج اولیه که مربوط بررسی نمره کسب شده توسط داوطلبان می باشد اعلام شده و سپس اعلام نتایج نهایی از عملکرد داوطلب در مصاحبه حضوری و بررسی مدارک متقاضیان، انجام می شود. پس از پشت سر گذاشتن این مراحل و قبولی در آنها، داوطلب موفق به استخدام در هر یک از شغل های مورد نظر، میشود.
keyboard_arrow_up