سوالات استخدامی پتروشیمی

مجموعه سوالات استخدامی پتروشیمی شامل : (همه سوالات دارای پاسخنامه میباشد)

سوالات استخدامی پتروشیمی مکانیک به همراه پاسخنامه ۱۷۲۴ سوال :

 • سوالات استخدامی پتروشیمی انتقال حرارت به همراه پاسخنامه
 • سوالات استخدامی پتروشیمی مکانیک سیالات به همراه پاسخنامه
 • سوالات استخدامی پتروشیمی ترمودینامیک به همراه پاسخنامه
 • سوالات استخدامی پتروشیمی استاتیک و مقاومت مصالح به همراه پاسخنامه
 • سوالات استخدامی پتروشیمی ارتعاشات کنترل فرآیند ها و طراحی راکتور به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی موازنه انرژی و مواد به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی انتقال جرم و عملیات واحد به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی کامپیوتر به همراه پاسخنامه

سوالات استخدامی پتروشیمی شیمی به همراه پاسخنامه ۱۷۲۴ سوال :

 • سوالات استخدامی پتروشیمی انتقال حرارت به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی مکانیک سیالات به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی ترمودینامیک به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی استاتیک و مقاومت مصالح به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی ارتعاشات کنترل فرآیند ها و طراحی راکتور به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی موازنه انرژی و مواد به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی انتقال جرم و عملیات واحد به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی کامپیوتر به همراه پاسخنامه

سوالات استخدامی پتروشیمی حسابداری به همراه پاسخنامه ۲۵۸ سوال :

 • سوالات پتروشیمی حسابداری مالی به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی حسابداری صنعتی به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی حسابرسی به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی ریاضی و آمار به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی زبان تخصصی به همراه پاسخنامه

سوالات استخدامی پتروشیمی برق به همراه پاسخنامه ۲۱۰ سوال :

 • سوالات پتروشیمی الکترونیک به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی الکترومغناطیس به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی تاسیسات الکتریکی به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی ریاضیات به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی مدار منطقی به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی مدارهای الکتریکی به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی ماشین های الکتریکی به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی کنترل خطی به همراه پاسخنامه

سوالات استخدامی پتروشیمی حقوق به همراه پاسخنامه ۴۵۳ سوال :

 • سوالات پتروشیمی حقوق اساسی به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی حقوق تجارت به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی حقوق مدنی و تعهدات به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی حقوق بین المللی عمومی به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی حقوق بین المللی خصوصی به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی متون فقه به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی آیین دادرسی کیفری به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی آیین دادرسی مدنی به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی حقوق جزایی عمومی به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی حقوق جزایی اختصاصی به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی حقوق اداری به همراه پاسخنامه
 • سوالات پتروشیمی زبان تخصصی به همراه پاسخنامه

سوالات استخدامی پتروشیمی عمران به همراه پاسخنامه ۱۶۳ سوال :

 • سوالات پتروشیمی عمران به همراه پاسخنامه

مجموعه سوالات عمومی استخدامی پتروشیمی شامل : (همه سوالات دارای پاسخنامه میباشد)

 • سوالات ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه ۹۲۳ سوال
 • سوالات زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه ۷۵۵ سوال
 • سوالات احکام و معارف اسلامی به همراه پاسخنامه ۷۷۰ سوال
 • سوالات دانش کامپیوتر و مهارت های هفتگانه (ICDL) به همراه پاسخنامه ۶۵۶ سوال
 • سوالات دانش سیاسی و اطلاعات عمومی و دانش اجتماعی و تاریخی به همراه پاسخنامه ۳۵۰ سوال
 • سوالات هوش و استعداد تحصیلی مقدماتی و پیشرفته به همراه پاسخنامه ۵۵۰ سوال
 • سوالات آمار و ریاضی به همراه پاسخنامه ۸۲۳ سوال

توجه : مجموعه سوالات استخدامی پتروشیمی شامل ویژگی های زیر میباشد

 • این مجموعه شامل سوالات استخدامی شرکت پتروشیمی آزمونهای گذشته، سوالات مشابه و پرتکرار آزمونهای برگزار شده میباشد.
 • سوالات چندین بار توسط تیم آموزشی و کارشناسی بررسی شده و عاری از خطا میباشد.
 • پاسخنامه سوالات در انتهای فایلها به منظور شبیه سازی آزمون به صورت جدولی میباشد و گزینه صحیح در صورت سوال علامت زده نشده است تا بتوانید میزان دقیق تسلط خود به مباحث را بسنجید.
 • بد نیست قبل از برگزاری آزمون نگاهی به نمونه سوالات بیندازیم و شانس قبولی خود را تا ۸۰ درصد بالا ببریم.
 • درصورتیکه شما هم در آزمون استخدامی شرکت نموده اید، این نمونه سوالات منبع خوبی برای مطالعه هستند.

دانلود

به سبد خرید شما اضافه شد.

به سبد خرید شما اضافه شد.

دانلود سوالات استخدامی پتروشیمی ، استخدامی پتروشیمی ، دانلود رایگان سوالات استخدامی ، نمونه سوالات استخدام پتروشیمی ، مجموعه سوالات استخدامی پتروشیمی ، سوالات استخدام ، سوالات پتروشیمی ، استخدام رایگان ، آگهی استخدامی پتروشیمی ، استخدامی ، دانلود مجانی سوالات استخدام پتروشیمی ، دانلود سوالات استخدامی

فهرست
2
تخفیف ویژه سوالات و جزوه های کامل استخدامی راه آهن 1399 (سوزنبان، لوکوموتیوران، ترافیک و سوالات گذشته)
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
دانلود
تخفیف دانلود سوالات کنکورهای آزمایشی کارشناسی ارشد مدرسان شریف ، پارسه ، سنجش بیش از 68 رشته
دانلود سوالات